UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje

Milan Maksimović (1970) rođen je u Valjevu, gde je završio osnovnu školu i maturirao u Valjevskoj gimnaziji. Diplomirao je 1996. godine i magistrirao 2008. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2013. godine sa temom Simbolički oblici stvaralačkog izraza u arhitektonskom delu. Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu zaposlen je od 1996. godine, prvo kao lice obdareno za naučno-istraživački rad, zatim kao asistent pripravnik i kao samostalni stručni saradnik. Izabran je u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu Fakulteta 2008. godine.

Kao autor ili član autorskog tima učestvovao je na preko 20 arhitektonsko-urbanističkih konkursa, na kojima je i nagrađivan. Većina radova je izlagana i objavljena u stručnoj publicistici. Kao autor i koautor uradio je preko 10 idejnih arhitektonskih rešenja i projekata, od kojih su dva realizovana.

Objavio je autorsku monografiju Arhitektura i, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2008. nagrađenu priznanjem za publicistiku Salona arhitekture u Beogradu iste godine. Urednik je zbornika Vreme arhitekture – arhitektura i urbanizam u Valjevu, Društvo arhitekata Valjeva, 2004. i 2010. za koji je nagrađen priznanjem za publicistiku Salona arhitekture u Novom Sadu 2004. godine. Objavio je više radova i članaka u stručnoj periodici.