UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 251

Uža naučna (umetnička) oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko projektovanje, istorija i teorija arhitekture, metodologija arhitektonskog istraživanja i projektovanja, kritička i postkritička arhitektonska teorija i praksa

Marija Milinković (1973) diplomirala je 1998. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (UBAF) i na Moskovskom arhitektonskom institutu (MARHI). Magistrirala je 2007, sa temom Kritička praksa arhitekta Nikole Dobrovića: dubrovački period (1934-1943), i doktorirala 2013, sa temom Arhitektonska kritička praksa: teorijski modeli, na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, pod mentorstvom dr Ljiljane Blagojević, vanrednog profesora UBAF. Dobitnica je specijalnog priznanja Nikola Dobrović za diplomski rad (UBAF, 1998) i nagrade Milorad Macura za najbolju magistarsku tezu (IAUS, 2007).

Autor je više radova koji su publikovani u referentnim domaćim i međunarodnim časopisima i izlagani na međunarodnim konferencijama: „Duhovni modul” arhitekte Nikole Dobrovića: analiza modularne koordinacije na primeru dva projekta iz dubrovačkog perioda (Arhitektura i urbanizam, Beograd, 2005); The Beauty of Production: Module and Its Social Significance [sa LJ. Blagojević], (ARQ, Cambridge, 2014); Architect as Actor and Spectator: A Pedagogical Essay in Thinking Outside of Typologies (Theory by Design, Antwerp, 2012).

Stručnu projektantsku praksu (1998-2003) stekla je u arhitektonskom birou Branislava Mitrovića, profesora emeritusa UB. Kao član autorskih timova dobitnica je više nagrada i priznanja na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, radove je izlagala na nekoliko izložbi, i autor je i koautor dva izvedena arhitektonska projekta.

Pedagoško iskustvo sticala je od 1998. godine na UBAF kroz uporedan i kontinuiran rad u arhitektonskom projektantskom studiju i na predmetima iz oblasti arhitektonske istorije i teorije. Takođe, učestvovala je u organizaciji izložbi, studentskih radionica i seminara, programa gostujućih predavanja (akademske 2013/2014 i 2014/2015 godine) i međunarodnih naučnih konferencija u organizaciji UBAF (2012, 2013 i 2015).

dr Marija Milinković | Foto: Milica Lopičić