UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 253

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje; urbana obnova

Eva Vaništa Lazarević (1961) diplomirala je na zagrebačkom Arhitektonskom fakultetu (1983), a poslediplomske studije pohađala je iz oblasti Zaštite graditeljskog nasleđa u Splitu i Dubrovniku a pod pokroviteljstvom Fakulteta u Zagrebu. Tri godine provodi u Parizu (1986-1989). Magistarski rad odbranila je 1990. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a od 1991. započinje univerzitetsku karijeru na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je iz oblasti urbane obnove 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Godine 2008. postala je reodvni profesor na istom fakultetu.

Aktivan je i ostvaren arhitekta u praksi u svom birou Atelje Eva Vaništa Lazarević (www.evavanistalazarevic.com) u kojem je izvela više desetina različitih projekata, od stambenih objekata, preko poslovnih kompleksa do hotela, u nejvećoj meri i realizovanih u Beogradu i šire. Učestvovala je na pozivnom konkursu za hotel sa pet zvezdica u Bečićima, Crna Gora za koji je dobila prvu nagradu i usvojen joj je projekat od 80 000 kvadrata za stranog investitora.

Od dvadesetak arhitektonsko-urbanističkih konkursa na kojima je učestvovala, dobila je nekoliko internacionalnih i devet nacionalnih nagrada. Autor je četrdesetak naučnih radova vezanih za internacionalne i nacionalne konferencije. Sudelovala je na nekoliko svetskih kongresa iz oblasti održivog razvoja i urbanizma među kojima se izdvajaju onaj u Hong Kongu i u Triniti Koledžu u Dablinu, Irska.

Pozicionirana je na više raznih funkcija, danas u svojstvu člana Saveta Arhitektonskog fakulteta i u Urbanističkoj sekciji Inženjerske Komore. Do sada je bila aktivna u dva mandata kao rukovodilac Departmana za urbanizam, kao Glavni inženjer u Ministarstvu za socijalni rad i politiku Republike Srbije na Japanskim donacijama, kao Savetnik Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije za arhitekturu i urbanizam i kao član Planske komisije Gradske Vlade Beograda.

Eva Vaništa Lazarević izdala je do sada dve monografije (udžbenika) iz oblasti urbane obnove, koje su obe nagrađene: Urbana rekonstrukcija (1999.) Obnova gradova u novom milenijumu (2003.). Uvela je i organizovala i Specijalističke studije pod istim naslovom Obnova gradova u novom milenijumu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Udata, majka je dve kćerke. Govori engleski i francuski jezik.

http://www.evavanistalazarevic.com