UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 240

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje;
metodologija naučnog istraživanja; teorija boje

Dragana Vasiljević Tomić (1964) je nakon diplomiranja na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1992) nastavila sa studijama na istom Fakultetu i stekla zvanje magistra (1997) i doktora nauka (2005).
Profesor je i na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) i Arhitektonskog fakulteta u Podgorici (Crna Gora).

Profesorka Vasiljević Tomić je spojila arhitektonsku praksu sa podučavanjem, naučnim radom i pisanjem. Trenutno je na poziciji Vanrednog profesora na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde predaje arhitektonsko i urbanističko projektovanje. Njeni projekti su nagrađivani na međunarodnim i domaćim konkursima i izlagani u zemlji i inostranstvu, uporedo sa predavačkim i izdavačkim radom u Srbiji. Vodi master studio i teoriju projektovanja u okviru studio projekta na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. U periodu 2006-2009. bila je na poziciji prodekana za nastavu Fakulteta.

Značajan uspeh u karijeri predstavlja priprema programa i koordinacija saradnje između Arhitektonskog fakulteta (Srbija), Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci (Bosna i Hercegovina) i ogranizacija CRID (Inclusive Society Development Centre) i EIDD (European Institute for Design and Disability), Arhitektonskog fakulteta u Podgorici (Crna Gora) i London Metropolitan University (Velika Britanija). Učesnica Open Space konferencije (Beograd, oktobar 2008) i rukovodilac studijskog putovanja u London (mart 2009).

Osvojila je mnoge nagrade na međunarodnim arhitektonskim i urbanističkim konkursima i nagrade za radove u oblasti urbanizma. Autorka izložbi Access to All (O3one Beograd, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, Belgrade Design Week, SKC Beograd, MIXER festival Beograd).
Jedna od kreatora i kuratora izložbe pod nazivom Wohnlich paviljona Republike Srbije na XI Internacionalnoj izložbi arhitekture, la Biennale di Venezia, Venecija (Italija) 2008.

Odabrane reference:
2012: Arhitektonske intervencije i transformacije – Bulevar kralja Aleksandra 001-100, Dragana Vasiljević Tomić (urednik), izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo prosvete Republike Srbije (dvojezično izdanje), Beograd.
2009: Dostupnost za sve – prostor bez prepreka, Dragana Vasiljević Tomić, Tatjana Karabegović, Marijela Cvetić (dvojezično izdanje), izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i British Council, Beograd. 2007. predlog za nagradu grada Beograda za 2009. godinu u oblasti obrazovanja, Nagrada 31. Salona arhitekture – izložena u okviru izdanja AF.
2007: Kultura boje u gradu: identitet i transformacija, Dragana Vasiljević Tomić, izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Nagrada 30. Salona arhitekture za publicistiku.
2003: Natkriveni prostori grada, Dragana Vasiljević Tomić, Posebna izdanja, izdavač: Zadužbina Andrejević.