UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prodekan za nastavu, vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 238

Uža naučna oblast:

Oblasti istraživanja:

Dr Đorđe Stojanović je docent na Arhitektonskom fakultetu, departman za arhitekturu, uža naučna oblast savremena arhitektura i projektovanje, od 2008. godine. Angažovan je i kao predavač na gostujućem programu Arhitektonske Asocijacije u Teheranu i Parizu. Njegova doktorska teza nosi naslov Adaptivni principi u arhitektonskom projektovanju: analogni, performativni i prototipski modeli. Autor je više naučnih radova objavljenih sa međunarodnim recenzijama. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija u Evropi, Aziji i Americi (CAADRIA, eCAADe, ACADIA). Nedavno objavljeni radovi uključuju poglavlje sa naslovom Digital Dexterity (2016) u monografiji međunarodnog značaja Design Engeniring Re-Focused, izdanje renomirane izdavačke kuće Wiley sa dugom tradicijom izdavanja naučne literature, kao i naučni rad The Architecture of Ill-tempered Environment: A Behavioral Model prezentovan na vodećoj međunarodnoj konferenciji The Design Modeling Symposium održanoj u Kopenhagenu, na Centru za informacione tehnologije i arhitekturu pri Danskoj kraljevskoj akademiji za vizuelne umetnosti (2015).

Centralno mesto u istraživačkom radu dr Stojanovića zauzima izrada prototipskih modela, zasnovanih na analognom i digitalnom izučavanju karakteristika građevinskih materijala i tehnika konstrukcije. Rezultati, nastali tokom radionica koje Dr. Stojanović realizuje sa studentima, uključuju seriju samo-regulišućih struktura od elastomera, prostornu konstrukciju velikog raspona sačinjenu od kratkih drvenih elemenata, prototipski model policentrične tavanice, i paviljonski objekat sa konstrukcijom od lameliranog drveta na Fruškoj Gori.

Rad u nastavi, dr Stojanovića, na predmetima praktičnog karaktera, kao što je Studio projekat i teorijskog, kao što su Izborni predmeti, se nadovezuju na njegov naučni rad i usredsređen je izučavanje inovativnih i složenih prostornih organizacija koje nastaju kao posledice savremenih društvenih, ekonomskih i ekoloških procesa.

Dr Đorđe Stojanović je osnivač arhitektonske prakse “4od7Arhitektura” i autor je realizovanih projekata kao što su revitalizacija i prenamena objekta „Dunavski cvet“, arhitekte Ive Antića iz 1973. godine, i planinska kuća na Kopaoniku za koju dobija Veliku nagradu Salona arhitekture 2015. godine. Autor je više projekata nagrađenih na arhitektonskim konkursima, među kojim je i projekat za okruženje Trga Slavija u Beogradu. Trenutno radi na glavnom projektu za javni prostor, Plato Dimitrija Tucovića, u saradnji sa Saobraćajnim institutom CIP i Agencijom za investicije i stanovanje grada Beograda, kao i glavnom projektu za više-porodično stanovanje u Londonu. Prethodno, u periodu između 1998-2007, Đorđe Stojanović radi kao RIBA III licencirani arhitekta u Velikoj Britaniji, u kompanijama Zaha Hadid Architects, Ron Arad Associates, ARUP i AKT.

www.4ofseven.com