UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 215

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
arhitektonske konstrukcije, arhitektonsko i urbanističko projektovanje, inovativne tehnologije i građevinski materijali

Branislav Žegarac (1957) je nakon završenih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980), specijalizirao (1983), magistrirao (1985) i doktorirao (1989) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1983. do 1986. godine bio je zaposlen u Jugoslovenskom institutu za urbanizam i stanovanje (JUGINUS), a od 1986. zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na stručnom i naučnom usavršavanju u inostranstvu boravio je u Filadelfiji, SAD (University of Pennsylvania, 1987), u Londonu, UK 1989. i Kopenhagenu, Danska (The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, 1991)

Predavao je i na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Autor je udžbenika iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, kao i brojnih naučnih i stručnih radova koji su publikovani u monografijama, časopisima i u okviru domaćih i međunarodnih konferencija.

Tokom 90-tih godina sarađivao je sa Visokim komesarijatom za izbeglice UN (UNHCR) i Norveškim savetom za izbeglice (Norwegian Refugee Council) na projektima stambenih objekata za smeštaj izbeglih lica. U istom periodu, projektovao je i više objekata iz oblasti socijalne zaštite koji su realizovani u Beogradu.

U periodu nakon 2000. godine projektovao je i realizovao 19 stambeno-poslovnih objekata u Beogradu.