UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350a

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije

Oblasti istraživanja:
materijali i tehnike građenja; građevinska fizika;
problemi i principi održive arhitekture

Ana Radivojević (1963) je, nakon završenih studija (1987), magistrirala (1998) i doktorirala (2003) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U sklopu svog profesionalnog usavršavanja pohađala je nekoliko specijalizovanih kurseva među kojima se izdvajaju The First International Course on the Conservation of Ancient Masonry in Byzantine ArchitectureCAMBA u Solunu, (1998)i The pilot course Sharing Conservation Science: vers un langage commun, u Parizu (2001). Tokom 2002. godine, u sklopu izrade doktorske disertacije, studijski boravi na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

 

U svom istraživačkom i profesionalnom radu bavi se temama usmerenim ka problemima održivosti zgrada, podjednako tretirajući savremenu arhitekturu i arhitektonsko nasleđe. Fokus istraživanja je na građevinskim materijalima i građevinskoj fizici, uz posebno interesovanje za tradicionalne građevinske materijale, istorijske konstrukcije i tehnike građenja.

Profesionalno angažovanje započela je u HK Energoprojekt, MDD Urbanizam i arhitektura (1988-1993), a od školske 1993-94 godine radi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao gostujući profesor predavala je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Učestvovala je kao predavač po pozivu na nekoliko međunarodnih i nacionalnih seminara, konferencija i kurseva.

 

Do sada je učestvovala na većem broju nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata, među kojima se izdvajaju: Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock, (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i GIZ, 2010-2013), zatim ERASMUS + projekat KLABS – Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments, (2015-2018), kao i ERASMUS + projekat strateškog partnerstva HERSUS Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education, (2020-2023).

 

Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima sa konferencija, kao i monografija i poglavlja u naučnim monografijama. Od publikovanih radova izdvajaju se monografije: Konstrukcije i tehnike građenja antičkog Rima (2004), Atlas porodičnih kuća Srbije (sa grupom autora, 2012), Atlas višeporodičnih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013), i Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013), Opeke u kasnoj antici – Zapisi u materijalu (2018), kao i poglavlja u monografijama: “Sustainability and the material aspect of traditional residential buildings in Serbia” (sa M.Roter-Blagojević i LJ.Đukanović), u okviru Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment (2017), “Material aspect of energy performance and thermal comfort in buildings“ (sa LJ.Đukanović) u okviru Book 4 Energy: Resources and Building Performance of KLABS book series (2018) i “Approach to design for resilience to climate change“ (sa S.Kosanović i B.Folić) u okviru Book 5 Approaches, Methods and Tools for Sustainable and Resilient Building Design of KLABS book series (2018).

 

Član je Inženjerske komore Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Društva konzervatora Srbije i ICOMOS, Srbija.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Radivojevi%C4%87%2C+Ana