UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 350a

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
materijali i tehnike građenja; građevinska fizika;
problemi i principi održive arhitekture

Ana Radivojević (1963) je, nakon završenih studija (1987), magistrirala (1998) i doktorirala (2003) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. U sklopu svog profesionalnog usavršavanja pohađala je nekoliko specijalizovanih kurseva među kojima se izdvajaju The First International Course on the Conservation of Ancient Masonry in Byzantine Architecture – CAMBA u Solunu (1998) i The pilot course Sharing Conservation Science: vers un langage commun, u Parizu (2001). Tokom 2002. godine, u sklopu izrade doktorske disertacije, studijski boravi na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. U svom istraživačkom i profesionalnom radu ravnopravno se bavi problemima savremene arhitekture i graditeljskog nasleđa.

Profesionalno angažovanje započela je u HK Energoprojekt, MDD Urbanizam i arhitektura (1988-1993), a od školske 1993/94. godine radi na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Kao gostujući profesor predavala je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

Od 2002. godine učestvuje na većem broju domaćih naučnih projekata, kao i dva međunarodno podržana: pilot projekat Energetska obnova i nadgradnja stambenog objekta u Cvijićevoj ulici u Beogradu, (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Ministarstvo urbanizma i građevina Republike Srbije i fondacija BIF Building Improvement Foundation – VELUX, 2002-2004), i Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock, (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i GIZ, 2010-2013).

Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima sa konferencija, kao i poglavlja u naučnim monografijama. Od publikovanih monografija izdvajaju se Konstrukcije i tehnike građenja antičkog Rima (2004), Atlas porodičnih kuća Srbije (sa grupom autora, 2012), Atlas višeporodičnih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013) i Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013).

Član je Inženjerske komore Srbije, Saveza arhitekata Srbije, Društva konzervatora Srbije i ICOMOS Serbia.