UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučni saradnik

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 011

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko planiranje; metodologija urbanističkih istraživanja; kolaboracija u planskom procesu; regeneracija braunfild lokacija

Ana Perić (1982) je asistent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta od 2008. godine, nakon dvogodišnjeg angažovanja u svojstvu demonstratora. Na istom fakultetu je diplomirala 2007. godine sa završnom ocenom 10 i prosekom ocena 9.21, kao prvi diplomac u svojoj generaciji, nakon čega upisuje Doktorske akademske studije. Doktorsku tezu pod nazivom Uloga urbanističkog planiranja u procesu regeneracije braunfild lokacija odbranila je u aprilu 2013. godine sa ocenom 10, kao prvi doktor nauka u generaciji 2007/2008. i drugi najmlađi doktor nauka u istoriji Arhitektonskog fakulteta.

U toku 2011. godine boravi na ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology), Švajcarska, gde se kao gost-istraživač na odseku za prostorno planiranje i razvoj (IRL, D-BAUG) bavi istraživanjima u cilju izrade doktorske disertacije. Profesionalno angažovanje je usmereno na oblasti urbanističkog planiranja, metodologije urbanističkih istraživanja, kolaboracije u planskom procesu, kao i na regeneraciju braunfild lokacija (u srpskom kontekstu, ali i kroz okvir inostranih urbanističkih politika). Učestvuje na tri međunarodna projekta (Interreg IVB Programme, SCOPES programme) inicirana od strane ETH Zürich (IRL), na jednom naučno-istraživačkom projektu nacionalnog značaja, kao i na više desetina konferencija, radionica i okruglih stolova. Rezultate istraživanja objavila je u više od dvadeset recenziranih časopisa i zbornika radova međunarodnog i nacionalnog značaja.

Član je AESOP (Association of European Schools of Planning) Young Academics, recenzentskog odbora dva međunarodna časopisa, kao i mentorske komisije za izradu doktorske disertacije na Arhitektonskom fakultetu u Barseloni (UPC, Barcelona). U toku svog dosadašnjeg usavršavanja bila je korisnik više nacionalnih stipendija. Stručni ispit za diplomiranog inženjera arhitekture položila je 2010. godine od kada poseduje licencu odgovornog projektanta. Član je Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Beograda.

Član je Mense. Govori engleski i nemački jezik.