UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 253

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbani dizajn, urbana morfologija, urbana obnova

Dr. Aleksandra Đukić je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se u Izraelu kao stipendista MASHAV-a. Profesionalno angažovanje usmereno je na urbanističko projektovanje i planiranje, urbanu morfologiju i urbana obnovu. Prezentovala je svoje radove na velikom broju konferencija širom sveta. Objavila je više od 200 radova u međunarodnim časopisima, monografijama i zbornicima radova, kao i četiri monografije na temu identiteta, kvaliteta javnog gradskog prostora, urbane regeneracije, gradova u opadanju i klimatskih promena. Uređivala je desetak međunarodnih monografija, a kao gost urednik i prestižne naučne časopise. Član je uređivačkog odbora u vodećem nacionalnom časopisu iz oblasti arhitekture i urbanizma Izgradnja i u međunarodnom časopisu Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering.

 

Održala je gostujuća predavanja na fakultetima u Granadi, Gracu, Bariju, Torinu, Hong Kongu i Gdanjsku, kao i predavanja po pozivu na konferecijama u Kaunasu i u zemlji.

 

Učestvovala je u brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim projektima i radionicama u svojstvu istraživača i rukovodioca. Trenutno je uključena u tri međunarodna projekta (INTERREG Danube 2020. – 2023. DANURB+ Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage, Erasmus K203 Creative Danube 2019. – 2022. i COST Action CA 18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities) i jedan nacionalni naučno istraživački projekat (TP36035: Prostorni, ekološki, energetski i sociološki aspekt urbanog razvoja i klimatske promene), a nacionalni je koordinator za CEEPUS (CROSS/HOUSESustainable Housing – Cross-Cultural Society 2021.-2022.) .

 

Dobitnica je brojnih nagrada na arhitektonsko-urbanističkim konkursima i urbanističkim salonima. Dobitnica je i tri nagrade za: najbolji publikovan rad u Emeraldu (2018) i najbolji rad na svetskom kongesu (Tokio i Varšava). Mentor je više nagrađenih studentskih radova na evropskim i svetskim konkursima i izložbama (Schindler award 2010, Lafarge International Competition for Students – Recovering the Architecture of Forgotten Urban Spaces, u organizaciji EAAE). Projekat INTERREG DANUrB je 2019. godine nagrađen kao najbolji projekat od Ministarstva za evropske integracije.

 

Učestvovala je u organizaciji osam međunarodnih konferencija, a bila je 28 puta član naučnog odbora na međunarodnim konferencijama. Jedna je od osnivača Urbane Laboratorije Beograd i međunarodne konferencije Places and Technologies.

 

Predstavnica je Srbije u General Assembly of ECTP-CEU i podpredsednica Udruženja Urbanista Srbije.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djuki%C4%87%2C+Aleksandra