UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 215

Uža naučna oblast:
arhitektonske tehnologije

Oblasti istraživanja:
arhitektonske tehnologije, primena membranskih sistema u projektima obnove graditeljskog nasleđa

Dijana Savanović (1991) završila je Osnovne akademske studije (2013) sa prosečnom ocenom 9.14/10 i Master akademske studije (2015) na Departmanu za arhitektonske tehnologije sa prosečnom ocenom 9,93/10 na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je ocenom 10 pod mentorstvom redovnog profesora Dr Branislava Žegarca sa temom Muzej automobila – izazov novih materijala i tehnologija.

Od 2016. godine je student Doktorskih akademskih studija na istoimenom fakultetu i bavi se istraživanjem primene membranskih struktura u projektima obnove graditeljskog nasleđa.

U zvanju studenta demonstratora na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu angažovana je na predmetu Studio projekat 2 – Arhitektonske konstrukcije (2014-2016), a potom u zvanju asistenta (2017) na više predmeta iz oblasti arhitektonskih tehnologija (na Osnovnim akademskim studijama): Sinteza elemenata i sklopova – Projekat zidane zgrade, Studio 02b – Arhitektonske konstrukcije, Studio 03a – Razvoj projekta.

Kao član autorskih timova učestvovala je u izradi više arhitektonsko-urbanističkih konkursnih rešenja, među kojima su ISOVER studentski konkurs (Multi comfort housing in Mannheim), kao i urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu rešenja za tri javna gradska prostora na teritoriji Gradske opštine Stari grad u Beogradu (2013). Projektantsku praksu sticala je radeći u projektnim biroima.

Učestvovala je na više studentskih izložbi, među njima je i izložba diplomskih projekata u okiru RIBA akreditacije 2015. godine i odabranih studentskih radova Osnovnih studija 2013.godine i Master studija u auli Arhitektonskog fakulteta 2014. i 2015. godine.

Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2012-2015).

Kao doktorant i istraživač uključena je u naučnoistraživački projekat III43007: Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu. Praćenje uticaja, ublažavanje i adaptacija (2018).

Dijana Savanović – portfolio