UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika; komunikacija u arhitekturi

Danira M. Sovilj rođena je u Kninu (Hrvatska) 1990. godine. Osnovnu i srednju (Umetnička škola, smer grafički dizajn) školu završava u Kraljevu. Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu završava osnovne akademske studije 2012. godine sa prosečnom ocenom 8,88, a 2014. godine na istom fakultetu završava Master studije sa prosekom 9,89. Diplomirala je ocenom 10 kod mentora vanrednog profesora mr Milana Vujovića sa temom … Na razmeđu…. Iste godine upisuje Doktorske akademske studije koje trenutno pohađa.

Na Arhitektonskom fakultetu angažovana je kao demonstrator od 2012. godine na pet predmeta (Arhitektonska grafika, 3D Arhitektonska grafika, Studio projekat 1, Studio projekat 4, M5 studio projekat), a potom izabrana u zvanje asistenta 2015. godine za oblast Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika na Departmanu za arhitekturu. Učestvuje u realizaciji kurseva: Vizuelna istraživanja, Transformacija grafičke forme, Arhitektonska grafika. Deo je tima koji je pripremio i organizovao 10 studentskih izložbi u periodu od školske 2015/16. do školske 2017/18. godine.

Učestvovala je na više studentskih izložbi, među njima je i izložba diplomskih projekata u okiru RIBA akreditacije 2014. godine i odabranih studentskih radova Master studija u auli Arhitektonskog fakulteta oktobra 2015. godine. Pored toga, izlagala je na 13 izložbi, od kojih su dve međunarodne.

Sa autorskim timom (arh. Miloš Nenadović, arh. dr Aleksandra Nenadović, arh. Đorđe Nenadović, b. ing. arh. Bojana Čanković, mast. ing. arh. Danira Sovilj, mast. ing. arh. Marko Babić ) dobitnik je treće nagrade na međunarodnom arhitektonskom konkursu rešenja kompleksa na Crkvini u Trebinju, Bosna i Hercegovina. Projekat je predstavljen na međunarodnoj izložbi Balkanski arhitektonski bijenale 2015. godine.

2018. godine postaje član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), i iste godine pobednik je konkursa za vizuelni identitet jubilarne 50. Majske izložbe ULUPUDS-a.

Član je udruženja ULUPUDS (dizajn sekcija), ICOGRADA (Internacional Council of Graphic Design Association), ICSID (Internacional Council of Societies of Industrial Design).

https://issuu.com/danirasovilj