UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 349

Uža naučna oblast:
arhitektura i proces projektovanja

Oblasti istraživanja:
svakodnevnica u arhitekturi; alternativni modeli procesa projektovanja stambenog prostora

Dalia Dukanac (1989) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Trenutno je u zvanju asistenta sa diplomom Master inženjer arhitekture dok pohađa doktorske akademske studije.

Bavi se istraživanjem arhitekture stambenog prostora kroz teoriju i praksu, posvećujući posebnu pažnju participaciji i alternativnim modelima procesa projektovanja prostora stanovanja. Interesovanje za ove teme podstaknuto je radom na poziciji mlađeg istraživača na Tehnološkom institutu u Manipalu Univerziteta u Indiji u okviru projekta dokumentovanja vernakularne arhitekture Bantu kuća Karnataka područja (2012).

Aktivno učestvuje na arhitektonsko-urbanističkim konkursima gde je dobitnik više nagrada na nacionalnim i internacionalnim nivoima. Takođe promoviše arhitekturu kao interdisciplinarni predmet stvarajući izložbe vizuelnih umetnosti i interaktivnog dizajna. Izlagala je rad Beograd u sobi (sa Jelić I.) na Praškom kvadrijenalu 2015 u okviru nacionalne delegacije koja je osvojila Zlatnu medalju za Pokretanje dijaloga. Trenutno sprovodi niz izložbi (sa Jelić I.) u različitim evropskim gradovima pod nazivom City in a Room.