UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 253

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje, istorija urbanizma, urbanistička dimenzija stanovanja

Branislav M. Antonić (1983) je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. Od 2010. godine pohađa doktorske akademske studije na istom fakultetu, gde od 2012. godine primljen kao mlad istraživač na naučno-istraživačkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije „Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja“ (TR 36034). Od 2017. godine je angažovan kao mlad istraživač na međunarodnom projektu „DANUrB – DANube Urban Brand“ u okviru INTERREG Danube programa pod pokroviteljstvom EU.

Profesionalno angažovanje je vezano za polje urbanizma, sa naglaskom na urbanističko planiranje, urbanističku dimenziju stanovanja i razvoj malih i srednjih gradova. Kao saradnik Istraživačko-poslovnog centra Arhitektonskog fakulteta učestvovao je u izradi velikog broja dokumenata u oblasti urbanističkog (24) i prostornog planiranja (9), urbanističkih studija (4), kao i urbanističkog (3) i arhitektonskog projektovanja (2). Učestvovao je u uređenju 9 domaćih i međunarodnih konferencija, radionica i stručnih izložbi. Pored toga, član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja u oblasti urbanizma.

Naučni doprinos: Redovni je učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, gde je od 2012. godine izlagao i objavio oko 50 naučnih radova. Od toga, 4 rada su objavljena kao poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, nekoliko radova u naučnim časopisima, a 24 rada u zbornicima međunarodnih konferencija. najveći broj spomenutih naučnih doprinosa je u oblasti urbanističkog planiranja malih i srednjih gradova, nerazvijenih sredina i urbanističke dimenzije stanovanja.

Nagrade i priznanja: Dobitnik je nekoliko grupnih nagrada u oblasti urbanizma koje je dobio kao član tima za izradu nagrađenog plana ili studije. Pored toga, nagrade su dobijali i studenti na predmetima gde je on bio član mentorskog tima.