UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 253

Uža naučna oblast:
urbanizam i prostorno planiranje

Oblasti istraživanja:
urbanističko projektovanje i planiranje, istorija urbanizma, urbanistička dimenzija stanovanja, mali i srednji gradovi

Dr Branislav M. Antonić (1983) je asistent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao (2008) i doktorirao (2018). Pre asistentskog zvanja bio radio je na fakultetu kao istraživač (2012-17).

Stručno angažovanje je vezano za polje urbanizma, sa naglaskom na urbanističko planiranje, urbanističku dimenziju stanovanja i razvoj malih i srednjih gradova. Kao saradnik Istraživačko-poslovnog centra Arhitektonskog fakulteta učestvovao je u izradi velikog broja dokumenata u oblasti urbanističkog (24) i prostornog planiranja (9), urbanističkih studija (4), kao i urbanističkog (3) i arhitektonskog projektovanja (2). Učestvovao je u uređenju više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, radionica i stručnih izložbi. Pored toga, član je nekoliko međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja u oblasti urbanizma.

Naučni doprinos: Redovni je učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, gde je od 2012. godine izlagao i objavio više od 50 naučnih radova. Pored toga,  u naučnom opusu ima 4 članka u časopisima na SCI listi i više objavljenih poglavlja u monografijama međunarodnog značaja.

Nagrade i priznanja: Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja u oblasti urbanizma koje je dobio kao član tima za izradu plana ili studije, kao i nagrade za međunarodni naučno-istraživački projekat i nagrade za najbolje objavljeno poglavlje u monografiji za godišnji opus renomirane izdavačke kuće. Pored toga, nagrade su dobijali i studenti na predmetima gde je on bio član mentorskog tima.

Domaći naučno-istraživački projekti:

  1. „Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja“ – TR 36034 (2012-19).