UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341a

Uža naučna oblast:
savremena arhitektura i arhitektonsko projektovanje

Oblasti istraživanja:
savremene teorije arhitekture i proces arhitektonskog projektovanja

Bojana Jerković-Babović (1990) završila je Osnovne akademske studije (2012) i Master akademske studije – Arhitektura (2014) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Od 2014.godine je doktorant na ovom fakultetu.

Iskustvo u nastavi na Departmanu za arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu stekla je kroz rad u svojstvu studenta demonstratora (2012, 2013, 2014, 2015) na Osnovnim akademskim studijama i Master akademskim studijama, potom u svojstvu saradnika u nastavi, na Master akademskim studijama (2015). U zvanje asistenta za užu naučnu odnosno umetničku oblast Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura izabrana je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (2015). Izabrana je i za sekretara Departmana za arhitekturu (2016).

Dobitnik je godišnje nagrade Milorad Macura za nabolji master rad u 2014. godini koju dodeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Master projekat je nominovan od strane Univerziteta u Beogradu- Arhitektonskog fakulteta za nagradu Kraljevskog instituta britanskih arhitekata – RIBA President’s Medals i izabran u užu selekciju najboljih studentskih projekata u svetu za 2014. godinu.

Kao autor je izlagala radove na preko petnaest nacionalnih i svetskih izložbi u oblasti umetnosti, arhitekture i urbanizma. Neke od njih su: Salon arhitekture, The RIBA President’s Medals Student Awards putujuća svetska izložba i Međunarodni salon urbanizma u Beogradu. Kao jedan od autora projekata u okviru inicijative Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama dobitnik je specijalnog priznanja na 23. međunarodnom Salonu urbanizma u Beogradu i specijalnu preporuku saveta 37. Salona arhitekture u kategoriji studentskih radova. Dobitnik je nekoliko međunarodnih priznanja u oblasti likovnih umetnosti.

Pored naučno-istraživačkog rada kojim se trenutno bavi, projektantsko iskustvo razvijala je kao autor nekoliko realizovanih projekata enterijera. Jedan je od autora projekta Eco park, u saradnji sa kompanijom Coca-Cola Hellenic.