UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 252

Uža naučna (umetnička) oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje; arhitektura unutrašnjeg prostora; regulativa za oblast arhitekture i urbanizma

Vesna Cagić Milošević (1970.) diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Od 1996. godine zaposlena je na Departmanu za Arhitekturu, od 2020. u zvanju redovnog profesora.

Angažovana je u nastavi na studijskim programima Osnovnih i Master akademskih studija arhitektura, Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura i Master akademskih studija arhitektura unutrašnjeg prostora.

Paralelno sa pedagoškim i istraživačkim radom, profesionalno angažovanje usmereno je na oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i projektovanja enterijera.

Autorka je, samostalno ili kao član različitih autorskih timova, preko 20 realizovanih arhitektonskih objekata, publikovanih u stručnim časopisima i monografijama: zgrada Vlade Republike srpske u Banja Luci, realizovana po prvonagrađenom rešenju međunarodnog arhitektonskog konkursa; poslovna zgrada u Takovskoj ulici br. 23-25 u Beogradu; Stambeno poslovni kompleks u Ulici Goce Delčeva u Novom Beogradu. Autorka je i velikog broja enterijera: rekonstrukcija i enterijer Bioskopa „Fontana“ u Novom Beogradu.

Učesnica je i dobitnica više nagrada na međunarodnim i domaćim arhitektonsko – urbanističkim konkursima.

Izlagala je na velikom broju domaćih i međunarodnih izložbi, smotri i konferencija iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Dobitnica je nagrade “Večernjih Novosti” 2009. godine za poslovni objekat u Takovskoj ulici br.23-25 u Beogradu i priznanja u kategoriji Enterijer 37. Salona arhitekture 2015. godine za enterijer restorana “Lagano” u Beogradu.

Istraživački rad rezultirao je većim brojem tekstova u zbornicima radova, monografskim publikacijama i stručnim časopisima. Autorka je dve monografske publikacije: Arhitektura – stvaranje u prostoru i vremenu (2009) i Zakoni za arhitekturu i urbanizam u Srbiji od 1945 do 2012 (2014)

Aktivno učestvuje u radu domaćih i internacionalnih, strukovnih i profesionalnih organizacija i njihovih radnih tela. Od 2013. predsednica je Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda.