UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 347a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko konstrukterstvo, ojačanje postojećih konstrukcija

Neda Sokolović(1991) je završila Osnovne akademske (2013) i Master akademske studije – Arhitektura, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2015). Od 2015. je student Doktorskih akademskih studija na istoimenom fakultetu i bavi se istraživanjem mogućnosti i metoda ojačanja postojećih konstrukcija.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zaposlena je u zvanju saradnika u nastavi (2015), a potom u zvanju asistenta (2016) na više predmeta iz oblasti arhitektonsko konstrukterstvo (osnovne i master akademske studije): Principi konstruisanja arhitektonskih objekata, Konstruktivne karakteristike primenjenih materijala, Mehanika i otpornost materijala, Projektovanje i proračun konstrukcija, Studio projekat (2, M03AK).

Kao jedan od autora grupnog projekata u okviru inicijative Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama dobitnik je specijalnog Priznanja na 23. međunarodnom Salonu urbanizma u Beogradu u kategoriji studentski radovi i specijalne preporuke Saveta 37. Salona arhitekture za afirmativnu akciju u arhitekturi. Kao član autorskih timova učestvovala je u izradi više arhitektonsko-urbanističkih konkursnih rešenja na studentskim konkursima, a dobitnik je SIEMENS pohvale autorskom timu za izuzetne rezultate tokom učešća na konkursu za studente i mlade stručnjake Planiranje otpornih i prilagodljivih gradova u sklopu međunarodne konferencije Održivo urbano i saobraćajno planiranje SUTP 2013).

Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2012-2015).