UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 237

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje, projektovanje enterijera

Miloš Nenadović (1968) je diplomirao 1998. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.
Nakon zasnivanja radnog odnosa na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, 2000. godine, angažovan je na brojnim nastavnim planovima i predmetima iz uže naučne, odnosno umetničke oblasti Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura. U sklopu akademske karijere učestvuje u različitim vidovima nastave, u njenom razvoju i organizaciji, kao i u većem broju vannastavnih aktivnosti.

U okviru dvodecenijske prakse u oblasti arhitekture i urbanizma bavi se raznovrsnim temama, od urbanističkih projekata, preko projekata objekata i enterijera, do scenografija i dizajna u spoljnom i unutrašnjem prostoru. Stručno-umetnički rad rezultira brojnim realizovanim arhitektonskim autorskim delima, izvedenim objektima i enterijerima, od kojih je sedam publikovano u višejezičnim publikacijama. Brojna projektantska ostvarenja su mu objavljena u stručnoj periodici. Njegovo učešće na arhitektonsko-urbanističkim konkursima ima za rezultat osam nagrada, od toga pet prvih, jednu drugu i dve treće. Svoja projektantska ostvarenja izlaže i na brojnim nacionalnim i međunarodnim izložbama.

Autor je i naučnih radova i u svojstvu istraživača učestvuje na jednom domaćem naučno-istraživačkom projektu.

Član je Društva arhitekata Beograda i Inženjerske komore Srbije.