UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 345

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
struktura arhitektonskog prostora

Milan Đurić rođen je 1967. u Beogradu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na kome je zaposlen od 1994. Na Arhitektonskom fakultetu angažovan u nastavi na teoretskim predmetima i projektantskim studijima uže oblasti arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura. Profesionalnom praksom se bavi u okviru DVA: studio (Đurić i Vuja Arhitekti) osnovanom 2005. godine.

U okviru profesionalne prakse projektovao je veliki broj objekata različitih tipologija od kojih je realizovano preko 30 objekata, nagrađivanih nacionalnim i internacionalnim nagradama i priznanjima. U okviru konkursnih aktivnosti učestvovao je na brojnim arhitektonskim konkursima i osvojio više od 20 nagrada, specijalnih nagrada i otkupa.

Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju: Velika nagrada 35. Salona arhitekture (2014), Godišnja nagrada Udruženja arhitekata Srbije (2014), Priznanja Salona arhitekure u Beogradu u kategoriji arhitektura (1999 i 2007.), Internacionalne nagrade za arhitekturu industrijskih objekata Trimo architectural awards (2007, 2009 i 2011.) uz tri nominacije za Nagradu Evropske unije za savremenu arhitekturu Mies Van Der Rohe (2013. i 2015).

Uz angažman u nastavi i profesionalnoj praksi Milan Đurić je objavio monografiju sa Aleksandruom Vujom Tipografije. Typographies, monografija (Beograd : Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2012) kao i više pisanih radova gde se posebno izdvaja [0]77 pojmova (jednog) arhitektonskog diskursa (Beograd : Poligon 2011) sa Jelenom Živančević.

Projekti i realizacije Milana Đurića izlagani su na nizu izložbi i stručnih manifestacija: Paviljon Srbije na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji (Serbia – New Efforts, 10th International Architecture Exhibition, Venice), Svetska izložba EXPO (Lisabon 1998), BELGRADE, moments in architecture (Beč 2011), na međunarodnim izložbama Evropske nagrade za savremenu arhitekturu Mies Van Der Roh Award ( 2013. i 2015.) kao i drugim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Član je Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda i Udruženja arhitekata Srbije, te preko nacionalnih sekcija aktivan u međunarodnim organizacijama arhitekata (UIA i ACE). Za aktivnosti na afirmaciji profesije dobio je priznanje Zaslužnog člana Saveza inženjera i tehničara (SITS) za 2014. godinu. Član je komisije za polaganje stručnog ispita Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) Vlade Republike Srbije. Od 2010. do 2016. kao član radnih grupa MGSI i konsultant u USAID (USAID) i NALED u učestvovao na regulatornoj reformi u oblastima Planiranja i izgradnje. Član Saveta Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije za učešće na Bijenalu arhitekture u Veneciji (2012, 2014. i 2016.)

http://www.dvastudio.rs/

  • P: +381 11 3218 735