UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna oblast:
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje, savremena arhitektura, metodologija arhitektonskog istraživanja i projektovanja, stanovanje, primena ekoloških i envajronmentalno-bihevioralnih teorija u arhitektonskom projektovanju

Jelena Ristić Trajković (1982) diplomirala je (2007) i doktorirala (2016) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je Nagrade Univerziteta u Beogradu kao najbolji student generacije Arhitektonskog fakulteta koji je diplomirao u školskoj 2006/2007. godini.

2009. godine izabrana je u zvanje asistenta, a 2017. godine u zvanje docenta na Departmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Bavi se naučno-istraživačkim i stručno-umetničkim radom u oblasti arhitektonskog projektovanja i savremene arhitekture. Od 2008. godine, prvo kao doktorant, stipendista Ministarstva nauke i prosvete, a kasnije i kao istraživač, angažovana je u okviru nekoliko nacionalnih naučno-istraživačkih projekata. Takođe, učesnik je na više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata. Publikovala je više od 30 naučnih radova u referentnim međunarodnim i nacionalnim časopisima i publikacijama. Na stručno-umetničkom polju deluje kroz arhitektonsko-urbanističke konkurse, projekte i dizajn, kao i kroz različite aktivnosti koje za cilj imaju doprinos akademskoj i široj zajednici. Kao član radne grupe učestvovala je u izradi nacionalnog Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (Službeni glasnik br. 58, 13. jun 2012. godine).

Predstavnik je Departmana za arhitekturu u programskom odboru Centra za naučno-istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Angažovana je u radu više komisija, organizacionih odbora naučnih konferencija, kao i u koordinaciji i aplikaciji za naučno-istraživačke projekte. Bila je sekretar Departmana za arhitekturu (2011-2012), član Komisije za pripremu prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu (2014-2015, 2017), član Komisije za pripremu akreditacije studijskog programa Arhitektonskog fakulteta prema RIBA standardima (2013-).