UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 348a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
konstruktivni sistemi i prostorne strukture

Jelena Milošević (1981) je diplomirala (2006) i upisala doktorske studije naučnog karaktera (2009) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik (2011-2014), istraživač-saradnik (od 2014) i asistent (od 2015). Učestvovala je kao saradnik u nastavi na kursu Advanced Construction and Civil Engineering Technology, Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), Malta (2012).

Fokus njenih naučnih istraživanja su oblasti konstruktivnih sistema i prostornih struktura, morfologije, generisanja i optimizacije struktura. Učesnik je naučno-istraživačkog projekta Razvoj i primena naučnih metoda u projektovanju i građenju visokoekonomičnih konstruktivnih sistema primenom novih tehnologija (TR 36008) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (od 2011). Publikovala je radove u časopisima, zbornicima konferencija i monografiji međunarodnog značaja.

Njeno profesonalno angažovanje je usmereno na oblast arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Kao projektant je radila u preduzeću Archicon d.o.o. Beograd (2006-2012), u kome je vršila funkciju zamenika direktora (2009-2012). Učestvovala je u izradi konkursnih rešenja, idejnih i glavnih arhitektonskih i urbanističkih projekata.

Izlagala je na više izložbi. Učestvovala je u organizaciji serije događaja i izložbe U korak s vremenom – 50 godina predmeta Konstruktivni sistemi i Prostorne strukture, Muzej Primenjene Umetnosti u Beogradu (2013).

Član je Srpskog udruženja za geometriju i grafiku (SUGG) i International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milo%C5%A1evi%C4%87%2C+Jelena