UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Jelena Marić rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu upisuje 2008. godine, gde završava Osnovne akademske studije (2011) i Master akademske studije arhitekture–smer Urbanizam (2013), kada upisuje doktorske studije arhitekture.

Od 2012. – 2014. godine radi kao saradnik u nastavi, a od 2014. godine kao asistent na Departmanu za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta, gde učestvuje u realizaciji radionica, izložbi i projekata u okviru Arhitektonskog fakulteta. Rad u nastavi prepoznat je kroz specijalne nagrade i priznanja za rad sa studentima. Član je nekoliko fakultetskih komisija i obavljala je funkciju sekretara departmana.

Naučno istraživačkim radom bavi se od 2014. godine, od kada je učestvovala na više nacionalnih i međunarodnih konferencija kao izlagač ili član organizacionog odbora. Objavljuje radove iz oblasti otvorenih prostora, zdravstva i urbane obnove gradova. Kao predavač učestvovala je u programu ERASMUS+ na dva fakulteta u Poljskoj (Tehnički Univerzitet u Gdanjsku (Politechnika Gdańska) i Univerzitet za primenjene nauke u Sopotu (Sopocka Szkoła Wyższa)). Trenutno u svojstvu istraživača učestvuje na četiri naučno-istraživačka projekta: „Comprehensive Urban Governance“ Project [2019-2020], No SAMRS/2019/ZB/1/2. Slovak Aid program, Slovački tehnički univerzitet (Slovak University of Technology); „CREATIVE DANUBE: Innovative Teaching for Inclusive Development in Small and Medium-Sized Danubian Cities” Project [2019-2022], Erasmus+ KA203 program saradnje. (“Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism), Bukurešt, Rumunija; CA18204 „Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities“ [2019-2023]. COST EU Action, Humboltov univerzitet u Berlinu (Humboldt University of Berlin), Nemačka; DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB“ [2017-2019]. INTERREG – Danube program prekogranične saradnje; Budimpeštanski univerzitet tehnologije i ekonomije (Budapest University of Technology and Economics), Mađarska.

Radom u praksi bavi se od 2013. godine i učestvuje u izradi arhitektonsko urbanističkih projekata, studija i konkursa. Od 2019. godine na Institutu za Arhitekturu i Urbanizam Srbije učestvuje u realizaciji poslova iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja i član je Ekspertske Komisije za ocenu studija izvodljivosti za sve kapitalne investicije na teritoriji grada Beograda.

  • P: +381 11