UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 249

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko-urbanističko projektovanje

Ivan Rašković (1960) je diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Od 1989. godine zaposlen je na Deprtmanu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta. Profesionalno angažovanje usmereno je na teoriju i praksu arhitektonsko-urbanističkog projektovanja. Pored učešća u nastavi, od 1998. godine član je autorske grupe AGM (sa B. Petrović i N. Jelić) u okviru koje se bavi stručnim i teoretskim radom.

Angažovan je u nastavi na predmetima: Proces projektovanja na trećoj godini Osnovnih akademskih studija, Master  dizajn studio i Radionica na prvoj i drugoj godini Master akademskih studija, Master diplomski program i specijalistički kurs Obnova i gradovi u novom milenijumu. U okviru dizajn studija se polazi se od teze da su sve urbane i arhitektonske tipologije i morfologije ishod društvenih procesa i potreba te da ih tako treba i posmatrati.

Autor je preko dvadeset izvedenih objekata i dobitnik šest stručnih priznanja (tri priznanja Salona arhitekture, Nagrada kompanije novosti, Nagrada Ranko Radović, Priznanje trijenala arhitekture u Nišu). Učestvovao je na 40 javnih, pozivnih i međunarodnih konkursa, na kojima je nagrađen sa 9 prvih i dvadeset drugih nagrada i priznanja. Učesnik je najvažnijih nacionalnih i međunarodnih izložbi.

Sa profesorom Borislavom Petrovićem objavio je monografsku studiju TRADICIJA – TRANZICIJA / upotreba nasleđa u arhitekturi. Knjiga obrađuje temu upotrebe graditeljskog nasleđa u arhitekturi, otvarajući pitanja šireg konteksta fenomena tradicije, globalnog, regionalnog i lokalnog, modernog i postmodernog.

Izabran je za Nacionalnog komesara Bijenala arhitekture u Veneciji za 2014. godinu. U periodu od 2009. do 2013. godine bio je predsednik Društva arhitekata Beograda. Predsednik je podsekcije arhitekata, sekcije projektanata Inženjerske komore Srbije od 2013. godine.

Aktivan je član tima istraživača angažovanih na naučno-istraživačkom projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja.

http://www.agm.rs