UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Redovni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 252

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje;
arhitektura unutrašnjeg prostora; dizajn

Goran Vojvodić (1959, Beograd) diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu  (1986). Profesionalni angažmani u IMS-u, Energoprojektu, CIP-u i od 1989. godine u arhitektonskom birou prof. W. J. Krings u SR Nemačkoj. Od 1992. godine radi u sopstvenom birou, a 2007. sa Jelenom Ivanović Vojvodić osniva BIRO.VIA. Od 2014. angažovan kao vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

Profesionalni angažman: Član Upravnog odbora Društva arhitekata Beograda, Komisije za arhitektonsko oblikovanje Skupštine grada Beograda kao i organizacionog tima Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Takođe, član je Udruženja arhitekata Srbije i Inženjerske komore Srbije.

Angažovan na projektovanju stambenih i rezidencijalnih objekata, hotela, poslovnih i trgovačkih centara, sportskih objekata različite namene, adaptacijama i rekonstrukcijama objekata, enterijera javnih i privatnih prostora…

Učestvovao na preko 30 manifestacija u periodu 1991 – 2014. (Internacionalno bijenale arhitekture u Veneciji, XXI Svetski kongres arhitekture u Berlinu, samostalno i kolektivno izlagao u Moskvi, Pragu, Parizu, Barseloni, Beču, Beogradu, Novom Sadu, Nišu…).

Odabrane reference: Realizovao je značajan broj objekata u zemlji i inostranstvu: Upravna zgrada KSJ, Sportsko poslovni kompleks Gemax, poslovni objekti Anex, Porsche SCG (sve u Beogradu), Hemofarm (u Bad Homburgu), objekti banaka, gradskih većnica, obdaništa u Nojhausu, Drezdenu, Ormontu (sve SR Nemačka), izložbeno servisni saloni Audi, Porsche, Volkswagen, stambeni objekti za Dexon, Gemax, Exing, City Properties. Autor je rekonstrukcije objekata Beogradske filharmonije, Francuskog kulturnog centra, izložbenih salona Graniti Fiandre, BPM, enterijera butika, restorana, poslovnih prostora, rezidencijalnih objekata, itd.

Autor je monografije Moja arhitektura (Birovia, Beograd, 2012).

Izložbe i priznanja: Nagrađivan (22 nagrade i priznanja) za realizovana dela u zemlji i inostranstvu od strane Muzeja primenjenih umetnosti, Salona arhitekture u Novom Sadu, Saveza arhitekata Srbije, BPB trofeja. Dobitnik je Borbine nagrade za arhitekturu, Aprilske nagrade grada Beograda za arhitekturu i urbanizam, kao i Velike nagrade arhitekture Saveza arhitekata za životno delo.

http://www.birovia.rs/