UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Vanredni profesor

Departman za Arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 243

Uža naučna oblast:
arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada

Oblasti istraživanja:
energetska efikasnost zgrda, termografija u arhitekturi, zelena i bioklimatska arhitektura 

Dušan Ignjatović (1969) je završio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996 kao student generacije. Docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ,gostujući profesor na Fakultetu Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici. Ranije gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici (2009-10).

Njegov profesionalni i naučni interesi su vezani za projektovanje, energetsku efikasnost, zelenu arhitekturu i obnovu zgrada. Nosilac je licence za projekotvanje (2003), Termovizijsko snimanje ITC Nivo 1 (2006), Sertifikaciju zelenih zgrada LEED GA (2010) i Energetsku efikasnosti – nulta licenca (2012).

Kao ekspert i istraživač uključen je u brojne naučne i profesionalne aktivnosti. Učesnik je ERASMUS + KLABS projekta (2015-2018) kao istraživač, IEE EPISCOPE projekta (2013-2016) kao istraživač. Takođe je učestvovao u svojsvu istraživača i koordinatora nacionalnog tima u IEE TABULA projektu (2009-2012) i većem broju projekata u kooperaciji sa GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, catalogue of energy efficiency improvement modes (Phase A 2010, Phase B 2011, Phase C 2012-2013), Serbian Residential Building Typology (2011-2013).

Ostvaruje učešće u nacionalnim intercisciplinaranim istraživačkim programima: Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja (2011-2014) i Integracija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovaanja, (2011-2016) a ranije: Sistem dvostrukih fasada kao faktor energetske efikasnosti objekata (2003-2006) i Energetska optimizacija zgrada u kontekstu održive arhitekture (2002-2005).

Autor je većeg broja publikacija i poglavlja u monografijama od kojih se izdvajaju nacionalne monografije: Videti energiju (sa M. Jovanović Popović, 2011), Atlas porodičnih kuća Srbije (sa grupom autora, 2012), Atlas višeporodičnih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013), Nacionalna tipollogija stambenih zgrada Srbije (sa grupom autora, 2013), Use-Re-Use: New Belgrade (publikacija prezentirana na Venecijanskom Bijenalu, 2014). On je autor većeg broja radova u internacionalnim i nacionalnim časopoisima, redova prezentiranih na kongresima i štampanih u zbornicima, u zemlji i inostranstvu.

Učesnik je velikog broja profesionalnih kurseva, radionica, simpozijuma u svojsvtu pozvanog predvača iz oblasti Energetske efiksasnosti i tipologije zgrada, u zemlji i inostranstvu.

On je projektovao veći broj zgrada (27 realizovanih) raznovrsnih progama u različitim kulturnim i klimatskim okruženjima (Gabon, Ekvatorijalna Gvineja, Srbija, Crna Gora, Rusija, Grčka). Učesnih je više od 24 grupnih iziložbi sa internacionalnom selekcijom i 3 autroske izložbe. Učesnik je vlikog broja nacionalnih i internacionalnih arhitektonskih konkursa na kojim a je ostvario veći broj nagrada i priznanja.

http://nekolikoarhitekata.com/