UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 251

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje

Dragan Stamenović (1955, Beograd), diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine. Odgovorni i vodeći projektant u projektnom zavodu Srbijaprojekt (1982- 1994).  Stipendija danske vlade – specijalizacija i stručni boravak na Danish Academy of Fine Arts  u Kopenhagenu (1986). Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je od 1994. godine. Specijalistički rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1995). U periodu 2002 – 2004 boravi u Singapuru gde je angažovan kao gostujući nastavnik na School of Design and Environment, National University of Singapore.

Kontinuirano istraživanje autorskog pristupa u arhitektonskom projektovanju, koncepti u skladu sa kontekstom, programom i tipološkim modelom, primenjeni su u nizu realizovanih objekata koji su zapaženi, vrednovani i prezentovani u monografijama, publikacijama i stručnoj periodici (Mihajlo Mitrović, Arhitektura Beograda 1950-2012, Dr Miloš Perović Srpska Arhitektura dvadesetog veka – od istoricizma do drugog modernizma, Kovenc-Vujić, Anamarija., 50 beogradskih arhitekata , Aleksandar Gatalica, Serbian Contemporary Art 2000, Miletić Abramović, Ljiljana. Paralele i kontrasti: Srpska arhitektura 1980-2005, Arhiv Bienala u Veneciji – Digitalizovan rad sa Terza Mostra Internazionale di Architettura, postavljen na zvaničnoj internet adresi Arhiva: Ca’ Venier dei Leoni).

Stručni i umetnički rad obuhvata projektovane i realizovane objekte, enterijere, kao i autorsko učešće na brojnim arhitektonsko urbanističkim konkursima.

Za svoj rad u oblasti projektovanja dobio je (sa R. Božović-Stamenović) najvažnije nacionalne nagrade iz oblasti arhitekture: Nagrada za arhitekturu 39. Oktobarskog salona u Beogradu (1998), priznanja Salona Arhitekture u Beogradu (1998, 1991), kao i mnoštvo nagrada na nacionalnim i internacionalnim konkursima. Učestvovao je na preko trideset izložbi uključujući selekciju Alda Rosija za treće Biennale of Venice, Italy (1985) i nacionalnu selekciju za osmo Biennale of Venice – NEXT – Destruction & Construction (2002).

Nastupi u medijima obuhvataju intervjue i prikaze odabranih dela (Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, Informativni program RTS 1, Emisije Grad, Radio Beograd II program, po pozivu).

Član Inženjerske komore Srbije, DAB,SAS i UIA.