UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341

Uža naučna oblast:
vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika

Oblasti istraživanja:
računarska grafika i reprezentacija u arhitekturi

Đorđe Nenadović, rođen je u Beogradu 1964. godine, završio je Prvu beogradsku gimnaziju, 1996. godine diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu sa temom Poslovno-trgovački kompleks Tri lista duvana u Beogradu. Godine 2008. upisao je Doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu – studijski program Grafičko inženjerstvo i dizajn. Od 1996. godine zaposlen je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu u sledećim izbornim zvanjima: saradnik, asistent-pripravnik, viši stručni saradnik, asistent. Na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu biran je za oblast vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika.

Učestvuje u izvođenju nastave na kursevima Vizuelna istraživanja, Arhitektonska grafika, 3D vizuelne komunikacije – AG, Portfolio, Grafička identifikacija, Total Design. Autor je dva akreditovana nastavna kursa (Modul M17 – Izborni predmet 1 – Računarska grafika i Modul M17 – Izborni predmet 2 – Računarsko modelovanje i reprezentacija u arhitekturi).

Rukovodilac je kurseva u okviru nastavnih modula Aplikativne permanentne edukacije u digitalnim tehnologijama Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. Gostujući je nastavnik na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke, studijski program iz oblasti arhitekture i studijski program iz oblasti građevinarstva, na tri predmeta: Grafičke i vizuelne komunikacije 1, i Grafičke i vizuelne komunikacije 2 i Primena računara 2 tokom školske 2008/2009. i 2009/2010. godine.