UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 244

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonska produkcija i fenomenologija

Davor Ereš (1979), diplomirao na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (2005), student doktoriskih studija na istom fakultetu.

Profesionalno angažovanje usmereno je na arhitektonsko projektovanje i istraživanja u vezi fenomenologije i arhitektonske produkcije. Učesnik na više međunarodnih izložbi među kojima su najvažnije Bijenale arhitekture u Veneciji (2008) i Bijenale arhitekture u Talinu (2013). Kao koautor postavke organizuje izložbe master radova u Solunu (2011) i Parizu (2012). Autor i tutor nekoliko međunarodnih studenskih radionica među kojima su najvažnije one Kadizu (2011) i Helsinkiju (2012).

Dobitnik nekoliko nagrada za arhitektonske projekte.

http://www.davoreres.tumblr.com