UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 341a

Uža naučna oblast:
savremena arhitektura i arhitektonsko projektovanje

Oblasti istraživanja:
savremene teorije arhitekture i proces arhitektonskog projektovanja

Ana Zorić, rođena je u Novoj Varoši 1990, gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije Arhitekture završila je 2012, a Master akademske studije Arhitektura 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je iste godine upisala doktorske studije.

Iskustvo u nastavi na Departmanu za arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu stekla je kroz rad u svojstvu studenta demonstratora (2012, 2013, 2014, 2015) na Osnovnim akademskim studijama i Master akademskim studijama, potom u svojstvu saradnika u nastavi, na Osnovnim i Master akademskim studijama 2015. U zvanje asistenta za užu naučnu odnosno umetničku oblast Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura izabrana je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu 2016.

Kao autor je izlagala radove na više nacionalnih i međunarodnih izložbi u oblasti umetnosti, arhitekture i urbanizma. Neke od njih su: 36. međunarodni Salon Arhitekture u Beogradu (2014), 37. međunarodni Salon Arhitekture u Beogradu (2015), 23. Salon Urbanizma u Nišu (2014), 24. Salon Urbanizma u Beogradu (2015), International Architectural Festival “Eco – Shore” u Moskvi (2014), izložba “Garden Cities for Tomorrow” u okviru IFHP (International Federation of Housing and Planning) kongresa u Londonu (2013). Aktivan je izlagač i dobitnik nekoliko nacionalnih priznanja u oblasti likovnih umetnosti.

Kao član Radne grupe Arhitektonskog fakulteta, jedan je od autora inicijative Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama u okviru koje je organizovan stručni skup i radionice na kojima je učestvovalo preko 120 studenata Univerziteta u Beogradu, relevantni stručnjaci sa 6 fakulteta kao i predstavnici državnih institucija. Inicijativa Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama publikovana je i prezentovana u Beogradu i Obrenovcu, i dobila je i Specijalno priznanje 23. međunarodnog Salona Urbanizma u Beogradu (2014), kao i Specijalnu preporuku Saveta 37. Salona arhitekture u Beogradu za Afirmativni događaj godine u arhitekturi (2015).

http://anazoricarh.tumblr.com/