UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent sa doktoratom

Departman za urbanizam

Broj kabineta: 342a

Uža naučna oblast:
urbanizam 

Oblasti istraživanja:
etika u planiranju, relacija nasleđa i urbanizma u domenu urbane forme,
urbana morfologija, urbani menadžment i edukacija.

Aleksandra Đorđević (1990) završila je Osnovne akademske studije Arhitekture (2012), Master akademske studije Arhitektura (2014) i Integralni Urbanizam (2014) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde je i doktorirala sa temom Dobro u planiranju: Model vrednosnog rasuđivanja u praksi razvoja grada (2020).  Diplomski rad nagrađen je od strane fondacije Sestre Bulajić, a doktorska disertacija od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) Godišnjom nagradom Milorad Macura za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma. Zaposlena na Departmanu za urbanizam od 2015. god.

 

Jedan je od autora inicijative Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama (2014) i onlajn studentske radionice Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije (2020).

 

Učestvuje u naučnim projektima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i u međunarodnim projektima saradnje i istraživanja (HERSUS, EUROPE READR, Plot by plot urbanism (ISUF grant)). Rezultate istraživanja publikovala je u međunarodnim i nacionalnim časopisima, monografijama i zbornicima radova sa međunarodnih konferencija. Član je Laboratorije za morfologiju i tipologiju grada – Morpho-lab, Laboratorije za brendiranje mesta i regeneraciju gradova i Laboratorije Urbana oaza.

 

Kao član različitih autorskih timova, dobitnik je nagrada i priznanja za projekte sa arhitektonsko-urbanističkih konkursa Staro-gradskog kompleksa u naselju Tulbe u Vranju (2019, I nagrada), Gradske galerije na Kosančićevom Vencu (priznanje na 21. Salonu Arhitekture u Novom Sadu i BAB 2018), Stambeno – poslovnog bloka u centru Subotice (2014, II nagrada); Autobuske i železničke stanice Novi Beograd u bloku 42 (2014, otkup); Banjskog i hotelskog kompleksa – Palić (2014, otkup).

 

Izlagala je svoje radove na međunarodnim izložbama: Archiprix u Madridu; 23, 24, i 28.  Salonu Urbanizma; 37. i 42. Salonu Arhitekture u Beogradu, 21. i 22. Salonu Arhitekture u Novom Sadu,  Balkanskom Arhitektonskom Bijenalu, i Learning architecture – SANU.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djordjevic%2C+Aleksandra