УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • др Александра Ђукић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбана морфологија; урбана обнова Александра Ђукић (1964) је дипломирала (1989), магистрирала и докторирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Гостујући је професор на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци и коментор и члан Комисије за докторске дисертације на Архитектонском факултету у Гранади […]
 • др Драгана Васиљевић Томић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 240 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; методологија научног истраживања; теорија боје Драгана Васиљевић Томић (1964) је након дипломирања на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992) наставила са студијама на истом Факултету и стекла звање магистра (1997) и доктора наука (2005). Професор је и на Архитектонско-грађевинском […]
 • др Александар Виденовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 242 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: савремени руризам, градски ареали, архитектура села, регионална архитектура Александар Виденовић (Београд, 1963), уписао Архитектонски факултет у Београду (1982), дипломирао (1989), магистрирао (1995). Од 1990. запослен на Архитектонском факултету у Београду као сарадник, од 2002. године у наставничком звању доцента. Бави се научно-истраживачким, педагошким и […]
 • арх. Александру Вуја

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 345 Ужа научна област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање Александру Вуја је ванредни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Рођен је у Београду (1963) и дипломирао на Архитектонском факултету у Београду (1991) на коме је запослен (1993) на предметима уже области архитектонско пројектовање и савремана архитектура. Професионално ангажовање […]
 • др Гордана Вуковић-Николић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 343/галерија Ужа научна област: страни језик струке (енглески) Области истраживања: лингвистика, језичко образовање у архитектури На Филолошком факултету Универзитета у Београду Гордана Вуковић-Николић (1956) је дипломирала енглески језик и књижевност (1978), магистрирала на смеру за науку о језику са темом Превођење ветеринарске терминологије са енглеског на српскохрватски језик, ментор проф.Ранко Бугарски (1989) и докторирала са […]
 • др Зоран Ђукановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: партиципативни урбани дизајн, становање, отворени градски простори, јавна уметност, културна историја града Зоран Ђукановић (1962), aрхитекта, предаје у областима партиципативног урбаног дизајна, становања, отворених градских простора, јавне уметности, културне историје града. Kо-оснивач и ко-руководилац je међународног, интердисциплинарног, научно-истраживачког, едукативног програма “Public Art & Public Space” […]
 • арх. Милан Ђурић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 345 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: структура архитектонског простора Милан Ђурић рођен је 1967. у Београду. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду, на коме је запослен од 1994. На Архитектонском факултету ангажован у настави на теоретским предметима и пројектантским студијима уже области архитектонско пројектовање и савремена архитектура. Професионалном праксом се […]
 • др Јелена Живковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбане студије, студије рекреације и туризма Јелена Живковић (1967) је дипломирала (1993) и магистрирала (2000) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Била је гостујући наставник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу (2008-2010) и учествовала је у настави на Архитектонском факултету Ludovico Quaroni […]
 • др Александар Игњатовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 231 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: културна историја; историја архитектуре и уметности; историја историографије; интелектуална историја; музеологија Др Александар Игњатовић ванредни је професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Аутор је неколико десетина научних радова објављених у референтној научној литератури. Др Александар Игњатовић […]
 • др Душан Игњатовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: енергетска ефикасност згрда, термографија у архитектури, зелена и биоклиматска архитектура  Душан Игњатовић (1969) је завршио Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1996 као студент генерације. Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ,гостујући професор на Факултету Техничких Наука у Косовској Митровици. Раније гостујући професор […]
 • др Ксенија Лаловић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; одрживи рaзвој; интегрални приступ управљању и планирању локалног развоја; ИКТ и колаборативне технике и алати планирања Ксенија Лаловић (1968) је након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992), магистрирала (2003) и докторирала (2013) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. […]
 • арх. Драган Марчетић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектонске конструкције и материјали Драган Марчетић (1969) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1997) уписао докторске академске студије на истом факултету (2007) и налази се пред пријавом докторске дисертације. Ауторски професионални рад на изради […]
 • др Владимир Миленковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 345а Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: теорија форме и методологија пројектовања Владимир Миленковић, дипл.инж.арх. и дипл. муз. педагог, образовање стекао у Београду (Архитектонски факултет, Факултет музичке уметности), докторирао са темом Савремени концепт методологије архитектонског пројектовања: форма прати тему, 2012., у звању доцента на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду […]
 • арх. Дејан Милетић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 24/09/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 237 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектонска и урбанистичка теорија Дејан Д. Милетић, дипломирани инжењер архитектуре, рођен је 30.08.1966. године. Средњу архитектонску школу завршио је у Београду 1985. године. Дипломирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 1993. године. Од 1996. године је запослен на […]
 • др Бисерка Митровић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 246 Ужа научна (уметничка) област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; просторно планирање; урбана регулатива; планирање просторног развоја јавних служби; одрживи социјални развој; планерски приступ неформалном расту града Бисерка Митровић (1963) је дипломирала 1990. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2003. године са темом Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре […]
 • др Владимир Михајлов

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам Области истраживања: урбанистичко планирање; урбанистичко пројектовање; архитектонско пројектовање; истраживање града у контексту теорије јавног избора; едукација у области урбанизма и архитектуре Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. (1976) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2002. године, са радом Реконструкција напуштене фабрике алкохола и шпиритуса у улици Бригадира Ристића у Зрењанину. На […]
 • др Ана Никезић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 346а Ужа научна област: друштвено-хуманистичка, техничко-технолошка Области истраживања: архитектонско пројектовање, архитектура и култура, архитектура и природа, одговорно образивање Ана Никезић живи и ради у Београду. Доктор је наука у области архитектуре и урбанизма (2006). Има преко 19 година искуства у настави у области Архитектонског и урбанистичког пројектовања и преко 14 година искуства у раду на […]
 • др Урош Радосављевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 241 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбани менаџмент, урбанистичко пројектовање; урбана мобилност Урош Радосављевић (1972) докторирао је (2015) и дипломирао (1999) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, специјализирао Јавну управу и управљање градом (2003) и магистрирао Урбани менаџмент и развој (2005) на Институту за становање и студије урбаног развоја Еразмус Универзитета […]
 • арх. Игор Рајковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; ентеријер Игор Рајковић (1970), дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1996. године. У периоду од 1996 до 1998 године, преко Тржишта рада Републике Србије, ангажован на Архитектонском факултету на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање у својству Лица обдареног […]
 • др Александар Рајчић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 350 Ужа научна област: архитектонске конструкције и физика зграда Области истраживања: енергетска ефикасност зграда Александар Рајчић (1963) је завршио студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирао (1995, Истраживање метода пројектовања и провере термичких перформанси стамбеног објекта) и докторирао (2011, Методе пројектовања и симулације термичких мостова у архитектонским објектима). У области […]