УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Милош Томић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/06/2020
 • Ивана Корица

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/06/2020
 • Тамара Поповић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 29/06/2020
 • Мирјана Бараћ, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/12/2019
 • Вишња Сретовић Брковић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, одрживо планирање градова, урбане технологије Вишња Сретовић Брковић (1981) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2007), где је 2009. године уписала докторске академске студије. Од тада се активно бави научно-истраживачким радом и учествује у настави на Департману за урбанизам на […]
 • др Милош Аранђеловић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
 • др Јелена Брајковић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 348a Ужа научна област: технологија у архитектури и менаџмент и биоклиматска и еколошка архитектура Области истраживања: нови медији у архитектури (екранска, медија, лумино, интерактивна и кинетичка, биоархитектура и неоприрода, ефекти примене нових медија у простору), архитектура изложби Jелена Брајковић (1985) дипломирала је Основне академске студије (2007) са просечном оценом 9,34 и Мастер академске студије […]
 • др Наташа Јанковић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
 • Анђела Карабашевић

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
 • Александра Миловановић

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
 • др Татјана Мрђеновић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбани дизајн; урбанистичко пројектовање; урбанистичко и просторно планирање; урбана регенерација; интегрални урбани развој Татјана Ј. Мрђеновић је дипломирала на Архитектонском факултету у Београду 2001. 2012. брани докторску дисертацију под називом: Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане регенерације, ментор: проф. др Владан Ђокић, са оценом […]
 • др Ксенија Пантовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Ана Перић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; методологија урбанистичких истраживања; колаборација у планском процесу; регенерација браунфилд локација Ана Перић (1982) је асистент Универзитета у Београду – Архитектонског факултета од 2008. године, након двогодишњег ангажовања у својству демонстратора. На истом факултету је дипломирала 2007. године са завршном оценом 10 и просеком оцена […]
 • др Весна Мила Чолић Дамјановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013