УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • мр Зоран Абадић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 244 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, елементи пројектовања Зоран Абадић (рођен 1969. у Београду) дипломирао је 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године је запослен на Архитектонском факултету у Београду у звању асистента приправника а од 2006. године у звању самосталног стручног сарадника. […]
 • др Дејан Васовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Александар Виденовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 242 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: савремени руризам, градски ареали, архитектура села, регионална архитектура Александар Виденовић (Београд, 1963), уписао Архитектонски факултет у Београду (1982), дипломирао (1989), магистрирао (1995). Од 1990. запослен на Архитектонском факултету у Београду као сарадник, од 2002. године у наставничком звању доцента. Бави се научно-истраживачким, педагошким и […]
 • др Милош Гашић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: управљање пројектима у архитектури Милош Гашић је рођен у Београду, 28. јуна 1969. године, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1995. Од 1996-1998. године био је ангажован преко Тржишта рада Републике Србије на Архитектонском факултету, на […]
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: архитектонска геометрија, параметарско моделовање, BIM, CAD, електронско учење у архитектури, управљање знањем и базе знања у архитектури Мирјана Деветаковић Радојевић (1966) дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, где је запослена у звању доцента. Међународно предавачко искуство стекла на UNITEC Institute of Technology, у […]
 • др Љиљана Ђукановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: технологије грађења, енергетска ефикасност у архитектури, комфор у становању Љиљана Ђукановић (1963) завршила је студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирала (2008, са темом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и енергетске рационализације и докторилала […]
 • др Душан Игњатовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: енергетска ефикасност згрда, термографија у архитектури, зелена и биоклиматска архитектура  Душан Игњатовић (1969) је завршио Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1996 као студент генерације. Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ,гостујући професор на Факултету Техничких Наука у Косовској Митровици. Раније гостујући професор […]
 • др Рената Јадрешин-Милић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 232 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: историја и теорија архитектуре; архитектонско пројектовање и савремена архитектура Рената Јадрешин-Милић (1970) је, након дипломских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1996), завршила последипломске студије: магистарски рад (2007) је награђен Наградом Милорад Мацура ИAУС-а; докторска теза (2013) […]
 • др Татјана Јуренић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: технологија извођења објеката; управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури; калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије; управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката Др Татјана Јуренић (1968) је након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила постдипломске студије и […]
 • арх. Милош Комленић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање Области истраживања: архитектонско пројектовање; специфичности и посебности становања; простори сениора и људи са посебним потребама Милош Комленић (1972) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1998), са темом Православни културни центар на Калемегдану за који добија специјално признање Никола Добровић, као најбољи дипломски рад у генерацији. На […]
 • др Милена Кордић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 Ужа научна област: Архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: теорија архитектуре, теорија ентеријера, архитектонско пројектовање, пројектовање ентеријера Милена Кордић (1975) дипломирала je на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на ком je 2009. године магистрира радом под називом Појава међупростора: архитектонска концепција односа између унутрашњости и спољашњости за који добија награду Института за архитектуру и […]
 • др Милан Максимовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање Милан Максимовић (1970) рођен је у Ваљеву, где је завршио основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији. Дипломирао је 1996. године и магистрирао 2008. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 2013. године са темом Симболички […]
 • арх. Драган Марчетић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектонске конструкције и материјали Драган Марчетић (1969) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1997) уписао докторске академске студије на истом факултету (2007) и налази се пред пријавом докторске дисертације. Ауторски професионални рад на изради […]
 • др Марија Милинковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, историја и теорија архитектуре, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, критичка и посткритичка архитектонска теорија и пракса Марија Милинковић (1973) дипломирала је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБАФ) и на Московском архитектонском институту (МАРХИ). Магистрирала је 2007, са […]
 • др Данијела Миловановић Родић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; учешће грађана у урбанистичком планирању; колаборативно планирање; социјално одговорно деловање архитеката-урбаниста Данијела Миловановић Родић (1969) је дипломирала 1995. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2005. године са темом Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих […]
 • др Милица Милојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 342А Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Милица Милојевић (1976), дипломирала је на Универзитета у Београду, Архитектонском факултету (2001) где је и докторирала са темом План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности (2013). Запослена је у звању доцента на Департману за урбанизам од 2014. године. Поред Универзитета […]
 • др Јелена Милошевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 348а Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: конструктивни системи и просторне структуре Јелена Милошевић (1981) је дипломирала (2006) и уписала докторске студије научног карактера (2009) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Запослена је на Архитектонском факултету у звању истраживач-приправник (2011-2014), истраживач-сарадник (од 2014) и асистент (од 2015). Учествовала је као сарадник у […]
 • др Гордана Милошевић-Јевтић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 232 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: античка и средњовековна архитектура; теорија архитектуре, античка археологија у балканским провинцијама. културни контексти архитектонског наслеђа, архитектонска стратиграфија у античкој и средњовековној археологији Гордана Милошевић-Јевтић је по завршеним студијама архитектуре на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет започела стручно […]
 • др Владимир Михајлов

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; методологија истраживања у контексту јавног избора; урбанистичко пројектовање; архитектонско пројектовање Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. (1976) дипломирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2002. године. На истом факултету стекао је диплому магистра наука у јуну 2007. године (ментори доц. др В. А. Милић и […]
 • др Александра Ненадовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 346 Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: пројектовање конструкција, одрживо архитектонско конструктерство, архитектонско пројектовање Александра Ненадовић (1971) дипломира 1996. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где похађа и последипломске студије, на курсу Конструктивни системи у архитектури и магистрира (2004) са темом Прилог анализи понашања кабловских купола тенсегрити типа, а затим и […]