УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • арх. Небојша Фотирић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; ентеријер Небојша Фотирић (1969), дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1995. године. У периоду од 1996 до 1998 године, преко Тржишта рада Републике Србије, је ангажован на Архитектонском факултету на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање у својству Лица […]
 • др Данило Фурунџић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 344a Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбани менаџмент и економија; урбанистичко планирање и пројектовање Данило С. Фурунџић (1980) завршио је Математичку гимназију у Београду, као носилац Вукове дипломе. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету је дипломирао (2004), као студент генерације, и докторирао (2017). Добио је француску стипендију и завршио последипломске […]
 • др Ратка Чолић

  By Архитектонски факултет on 04/11/2014
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: теорија урбаног планирања, одрживо интегрално планирање урбаног развоја, урбанистичко планирање, партиципација и развијање капацитета, урбано законодавство Др Ратка Чолић (1962) дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (1987), на којем је магистрирала (2004) и докторирала (2009). Током 2003. године боравила је у Ротердаму и завршила последипломски […]
 • др Наташа Ћуковић Игњатовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 350a Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: зелена и биоклиматска архитектура, енергетска ефикасност, сертификација зелених зграда Наташа Ћуковић Игњатовић (1969) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1996. где је магистрирала 2009. и докторирала 2016. године. Ради као доцент на Aрхитектонском факултету у Београду и гостујући је наставник […]
 • др Гроздана Шишовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др ум. Иван Шулетић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 08/11/2017
  Департман за архитектуру Број кабинета: 301/302 Ужа научна област: ликовне уметности Области истраживања: визуелна уметност Иван Шулетић (1982) је визуелни уметник, живи и ради у Београду. Дипломирао је на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2007. године. Завршио је специјалистичке студије на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2009. године. Докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду 2015. […]
 • мр Зоран Абадић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 244 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, елементи пројектовања Зоран Абадић (рођен 1969. у Београду) дипломирао је 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године је запослен на Архитектонском факултету у Београду у звању асистента приправника а од 2006. године у звању самосталног стручног сарадника. […]
 • др Дејан Васовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: архитектонска геометрија, параметарско моделовање, BIM, CAD, електронско учење у архитектури, управљање знањем и базе знања у архитектури Мирјана Деветаковић Радојевић (1966) дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, где је запослена у звању доцента. Међународно предавачко искуство стекла на UNITEC Institute of Technology, у […]
 • др Ђорђе Ђорђевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349а Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: геометрија архитектонске форме; архитектонска фотограметрија Арх. Ђорђе Ђорђевић рођен је 1966. године у Београду. Године 1985. уписује Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Током основних студија, стипендиста је фирме Енергопројект (1986–1991) и добитник великог броја награда и признања за постигнуте изванредне успехе у свом академском школовању. Током […]
 • др Љиљана Ђукановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: технологије грађења, енергетска ефикасност у архитектури, комфор у становању Љиљана Ђукановић (1963) завршила је студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирала (2008, са темом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и енергетске рационализације и докторилала […]
 • др Рената Јадрешин-Милић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 232 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: историја и теорија архитектуре; архитектонско пројектовање и савремена архитектура Рената Јадрешин-Милић (1970) је, након дипломских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1996), завршила последипломске студије: магистарски рад (2007) је награђен Наградом Милорад Мацура ИAУС-а; докторска теза (2013) […]
 • др Татјана Јуренић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: технологија извођења објеката; управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури; калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије; управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката Др Татјана Јуренић (1968) је након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила постдипломске студије и […]
 • арх. Милош Комленић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање Области истраживања: архитектонско пројектовање; специфичности и посебности становања; простори сениора и људи са посебним потребама Милош Комленић (1972) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1998), са темом Православни културни центар на Калемегдану за који добија специјално признање Никола Добровић, као најбољи дипломски рад у генерацији. На […]
 • др Милена Кордић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 Ужа научна област: Архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: теорија архитектуре, теорија ентеријера, архитектонско пројектовање, пројектовање ентеријера Милена Кордић (1975) дипломирала je на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на ком je 2009. године магистрира радом под називом Појава међупростора: архитектонска концепција односа између унутрашњости и спољашњости за који добија награду Института за архитектуру и […]
 • др Верица Крстић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Милан Максимовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање Милан Максимовић (1970) рођен је у Ваљеву, где је завршио основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији. Дипломирао је 1996. године и магистрирао 2008. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 2013. године са темом Симболички […]
 • др Марија Милинковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, историја и теорија архитектуре, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, критичка и посткритичка архитектонска теорија и пракса Марија Милинковић (1973) дипломирала је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБАФ) и на Московском архитектонском институту (МАРХИ). Магистрирала је 2007, са […]
 • др Данијела Миловановић Родић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; учешће грађана у урбанистичком планирању; колаборативно планирање; социјално одговорно деловање архитеката-урбаниста Данијела Миловановић Родић (1969) је дипломирала 1995. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2005. године са темом Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих […]
 • др Милица Милојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 342А Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Милица Милојевић (1976), дипломирала је на Универзитета у Београду, Архитектонском факултету (2001) где је и докторирала са темом План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности (2013). Запослена је у звању доцента на Департману за урбанизам од 2014. године. Поред Универзитета […]