УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • мр Зоран Абадић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 244 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, елементи пројектовања Зоран Абадић (рођен 1969. у Београду) дипломирао је 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године је запослен на Архитектонском факултету у Београду у звању асистента приправника а од 2006. године у звању самосталног стручног сарадника. […]
 • др Дејан Васовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: архитектонска геометрија, параметарско моделовање, BIM, CAD, електронско учење у архитектури, управљање знањем и базе знања у архитектури Мирјана Деветаковић Радојевић (1966) дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, где је запослена у звању доцента. Међународно предавачко искуство стекла на UNITEC Institute of Technology, у […]
 • др Ђорђе Ђорђевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349а Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: геометрија архитектонске форме; архитектонска фотограметрија Арх. Ђорђе Ђорђевић рођен је 1966. године у Београду. Године 1985. уписује Универзитет у Београду – Архитектонски факултет. Током основних студија, стипендиста је фирме Енергопројект (1986–1991) и добитник великог броја награда и признања за постигнуте изванредне успехе у свом академском школовању. Током […]
 • др Татјана Јуренић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: технологија извођења објеката; управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури; калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије; управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката Др Татјана Јуренић (1968) је након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила постдипломске студије и […]
 • арх. Милош Комленић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање Области истраживања: архитектонско пројектовање; специфичности и посебности становања; простори сениора и људи са посебним потребама Милош Комленић (1972) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1998), са темом Православни културни центар на Калемегдану за који добија специјално признање Никола Добровић, као најбољи дипломски рад у генерацији. На […]
 • др Милена Кордић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 Ужа научна област: Архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: теорија архитектуре, теорија ентеријера, архитектонско пројектовање, пројектовање ентеријера Милена Кордић (1975) дипломирала je на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на ком je 2009. године магистрира радом под називом Појава међупростора: архитектонска концепција односа између унутрашњости и спољашњости за који добија награду Института за архитектуру и […]
 • др Верица Крстић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Милан Максимовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 249 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање Милан Максимовић (1970) рођен је у Ваљеву, где је завршио основну школу и матурирао у Ваљевској гимназији. Дипломирао је 1996. године и магистрирао 2008. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 2013. године са темом Симболички […]
 • др Марија Милинковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, историја и теорија архитектуре, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, критичка и посткритичка архитектонска теорија и пракса Марија Милинковић (1973) дипломирала је 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (УБАФ) и на Московском архитектонском институту (МАРХИ). Магистрирала је 2007, са […]
 • др Данијела Миловановић Родић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; учешће грађана у урбанистичком планирању; колаборативно планирање; социјално одговорно деловање архитеката-урбаниста Данијела Миловановић Родић (1969) је дипломирала 1995. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2005. године са темом Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих […]
 • др Милица Милојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 342А Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Милица Милојевић (1976), дипломирала је на Универзитета у Београду, Архитектонском факултету (2001) где је и докторирала са темом План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности (2013). Запослена је у звању доцента на Департману за урбанизам од 2014. године. Поред Универзитета […]
 • др Јелена Милошевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 348а Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: конструктивни системи и просторне структуре Јелена Милошевић (1981) је дипломирала (2006) и уписала докторске студије научног карактера (2009) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Запослена је на Архитектонском факултету у звању истраживач-приправник (2011-2014), истраживач-сарадник (од 2014) и асистент (од 2015). Учествовала је као сарадник у […]
 • др Александра Ненадовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 346 Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: пројектовање конструкција, одрживо архитектонско конструктерство, архитектонско пројектовање Александра Ненадовић (1971) дипломира 1996. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где похађа и последипломске студије, на курсу Конструктивни системи у архитектури и магистрира (2004) са темом Прилог анализи понашања кабловских купола тенсегрити типа, а затим и […]
 • арх. Милош Ненадовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 237 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање, пројектовање ентеријера Милош Ненадовић (1968) је дипломирао 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Након заснивања радног односа на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 2000. године, ангажован је на бројним наставним плановима и предметима из уже научне, […]
 • арх. Ивица Николић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Марко Николић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 233 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа Области истраживања: историја и теорија архитектуре; проучавање и обнова градитељског наслеђа у Србији Марко Николић (1977), дипл.инж.арх, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, похађао је последипломске студије из области Заштита, ревитализација и проучавање градитељског наслеђа. Mагистрирао […]
 • др Радојко Обрадовић

  By Архитектонски факултет on 11/01/2016
  Департман за архитектонске технологије
 • др Ружа Окрајнов Бајић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 247 Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: армиранобетонске конструкције, технологија бетона, самозбијајући бетони, бетони високих перформанси Ружа Окрајнов–Бајић је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1985. године, на одсеку за Бетонске конструкције. На истом факултету је магистрирала 1992. и докторирала 2009. године. На Архитектонском факултету је запослена у звању асистента приправника 1986. године […]
 • др Владимир Парежанин

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341 Ужа научна област: визуелне комуникације и архитектонска графика Области истраживања: дизајн процес, методологија уметничког истраживања, естетичке и симболичке вредности архитектуре Владимир [Момчило] Парежанин, рођен у Требињу [Херцеговина] 1984. године, где завршава основно и средње образовање. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2003. године уписује Основне академске студије и завршава их са просечном оценом […]