УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • др Бранислав Антонић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања, мали и средњи градови Др Бранислав М. Антонић (1983) је асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао (2008) и докторирао (2018). Пре асистентског звања био радио је на факултету као истраживач (2012-17). Стручно ангажовање је […]
 • Вишња Сретовић Брковић

  By Архитектонски факултет on 03/02/2017
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, одрживо планирање градова, урбане технологије Вишња Сретовић Брковић (1981) је дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2007), где је 2009. године уписала докторске академске студије. Од тада се активно бави научно-истраживачким радом и учествује у настави на Департману за урбанизам на […]
 • арх. Јелена Марић

  By Архитектонски факултет on 08/09/2014
  Јелена Марић рођена је у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписује 2008. године, где завршава Основне академске студије (2011) и Мастер академске студије архитектуре–смер Урбанизам (2013), када уписује докторске студије архитектуре. Од 2012. – 2014. године ради као сарадник у настави, а од 2014. године као асистент на Департману за Урбанизам Архитектонског […]
 • др Александра Ђукић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбана морфологија; урбана обнова Александра Ђукић (1964) је дипломирала (1989), магистрирала и докторирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Гостујући је професор на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци и коментор и члан Комисије за докторске дисертације на Архитектонском факултету у Гранади […]
 • др Александра Ступар

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: Урбанизам  Области истраживања: урбане студије (урбани феномени, урбана историја, урбане иновације, урбана транзиција)   Др Александра Ступар је професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирала (1997), магистрирала (2001) и докторирала (2005). Од 2017. године је руководилац Департмана за урбанизам. Активно учествује у бројним домаћим и међународним истраживачким пројектима […]
 • др Ева Ваништа Лазаревић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 253 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбана обнова; регенерација и заштита градитељског наслеђа. Ева Ваништа Лазаревић (1961) дипломирала је на загребачком Архитектонском факултету (1983), а последипломске студије похађала је из области Заштите градитељског наслеђа у Сплиту и Дубровнику а под покровитељством Факултета у Загребу. Три године проводи у […]
 • др Марија Маруна

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 245 Ужа научна област: урбанизам Области истраживања: управљање урбаним развојем, интегрално планирање, теорија планирања, урбанистичко планирање, јавне политике урбаног развоја, планирање у земљама пост-социјалистичке транзиције, стратешки урбани дизајн, методологија научног истраживања у урбанизму, едукација у области урбанизма. Др Марија Маруна (1968) је редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. На истом факултету је дипломирала (1995) […]
 • Јована Бугарски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
 • Александар Грујичић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • др Владан Ђокић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/06/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 343 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбана морфологија Владан Ђокић (1963) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1988), магистрирао на Архитектонском факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California, School of Architecture) у Лос Анђелесу (1991) и докторирао на Архитектонском факултету Универзитета у […]
 • Александра Ђорђевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за урбанизам Број кабинета: Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање, урбане студије Александра Ђорђевић (1990) завршила је Основне академске студије Архитектуре (2012) и Мастер академске студије Архитекутра (2014) и Интегрални Урбанизам (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2014. године уписала докторске студије. Дипломски рад са програма Архитектура награђен […]
 • др Зоран Ђукановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: партиципативни урбани дизајн, становање, отворени градски простори, јавна уметност, културна историја града Зоран Ђукановић (1962), aрхитекта, предаје у областима партиципативног урбаног дизајна, становања, отворених градских простора, јавне уметности, културне историје града. Kо-оснивач и ко-руководилац je међународног, интердисциплинарног, научно-истраживачког, едукативног програма “Public Art & Public Space” […]
 • др Јелена Живковић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; урбане студије, студије рекреације и туризма Јелена Живковић (1967) је дипломирала (1993) и магистрирала (2000) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Била је гостујући наставник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу (2008-2010) и учествовала је у настави на Архитектонском факултету Ludovico Quaroni […]
 • Предраг Јовановић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 30/03/2016
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Предраг Јовановић (1987) је завршио Основне академске студије Архитектуре (2009) и Мастер академске студије Архитектура (2011) са усмерењем Урбанизам на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је 2015. године уписао докторске студије. По завршетку Мастер студија ангажован је од стране […]
 • др Ксенија Лаловић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 011 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање; одрживи рaзвој; интегрални приступ управљању и планирању локалног развоја; ИКТ и колаборативне технике и алати планирања Ксенија Лаловић (1968) је након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992), магистрирала (2003) и докторирала (2013) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. […]
 • др Данијела Миловановић Родић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; учешће грађана у урбанистичком планирању; колаборативно планирање; социјално одговорно деловање архитеката-урбаниста Данијела Миловановић Родић (1969) је дипломирала 1995. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2005. године са темом Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих […]
 • др Милица Милојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 342А Ужа научна област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко пројектовање и планирање Милица Милојевић (1976), дипломирала је на Универзитета у Београду, Архитектонском факултету (2001) где је и докторирала са темом План суседства – Норме просторне и друштвене дистанцираности (2013). Запослена је у звању доцента на Департману за урбанизам од 2014. године. Поред Универзитета […]
 • др Бисерка Митровић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 246 Ужа научна (уметничка) област: урбанизам и просторно планирање Области истраживања: урбанистичко планирање; просторно планирање; урбана регулатива; планирање просторног развоја јавних служби; одрживи социјални развој; планерски приступ неформалном расту града Бисерка Митровић (1963) је дипломирала 1990. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2003. године са темом Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре […]
 • др Владимир Михајлов

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за урбанизам Број кабинета: 305 Ужа научна област: урбанизам Области истраживања: урбанистичко планирање; урбанистичко пројектовање; архитектонско пројектовање; истраживање града у контексту теорије јавног избора; едукација у области урбанизма и архитектуре Владимир Михајлов, дипл.инж.арх. (1976) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2002. године, са радом Реконструкција напуштене фабрике алкохола и шпиритуса у улици Бригадира Ристића у Зрењанину. На […]
 • арх. Ивица Николић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013