УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • арх. Небојша Фотирић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; ентеријер Небојша Фотирић (1969), дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1995. године. У периоду од 1996 до 1998 године, преко Тржишта рада Републике Србије, је ангажован на Архитектонском факултету на Катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање у својству Лица […]
 • др Гроздана Шишовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др ум. Иван Шулетић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 08/11/2017
  Департман за архитектуру Број кабинета: 301/302 Ужа научна област: ликовне уметности Области истраживања: визуелна уметност Иван Шулетић (1982) је визуелни уметник, живи и ради у Београду. Дипломирао је на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2007. године. Завршио је специјалистичке студије на Сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2009. године. Докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду 2015. […]
 • мр Зоран Абадић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 244 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско пројектовање, елементи пројектовања Зоран Абадић (рођен 1969. у Београду) дипломирао је 1997. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од 2000. године је запослен на Архитектонском факултету у Београду у звању асистента приправника а од 2006. године у звању самосталног стручног сарадника. […]
 • арх. Анђелка Бнин-Бнински

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 251 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: теорија архитектуре, филозофија архитектуре, теоријa уметности и медија, методологија истраживања кроз архитектонски цртеж Анђелка Бнин-Бнински (рођ. Ћировић, 1984) је, након завршених Основних и Мастер академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, стручно усавршавање наставила кроз постдипломске студије, рад у пројектантској пракси и ангажман […]
 • арх. Јелена Богосављевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Драгана Васиљевић Томић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 240 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; методологија научног истраживања; теорија боје Драгана Васиљевић Томић (1964) је након дипломирања на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992) наставила са студијама на истом Факултету и стекла звање магистра (1997) и доктора наука (2005). Професор је и на Архитектонско-грађевинском […]
 • арх. Снежана Веснић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2016
 • др Александар Виденовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 242 Ужа научна (уметничка) област: архитектонско и урбанистичко пројектовање Области истраживања: савремени руризам, градски ареали, архитектура села, регионална архитектура Александар Виденовић (Београд, 1963), уписао Архитектонски факултет у Београду (1982), дипломирао (1989), магистрирао (1995). Од 1990. запослен на Архитектонском факултету у Београду као сарадник, од 2002. године у наставничком звању доцента. Бави се научно-истраживачким, педагошким и […]
 • арх. Горан Војводић

  By Архитектонски факултет on 16/04/2014
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектура унутрашњег простора; дизајн Горан Војводић (1959, Београд) дипломирао на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету  (1986). Професионални ангажмани у ИМС-у, Енергопројекту, ЦИП-у и од 1989. године у архитектонском бироу проф. W. J. Krings у СР Немачкој. Од 1992. године […]
 • арх. Александру Вуја

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  http://www.dvastudio.rs/
 • мр Милан Вујовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 237 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: архитектонска организација простора АОП, типологија Милан Вујовић (1971) је дипломирао (1997) и магистрирао (2010) на Архитектонском факултету у Београду, где је запослен од 2000. године. 2011. Ванредни професор на Департману за Архитектонско пројектовање и савремену архитектуру* Као аутор архитектонских пројеката, радећи самостално или као […]
 • др Мирјана Деветаковић Радојевић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: архитектонска геометрија, параметарско моделовање, BIM, CAD, електронско учење у архитектури, управљање знањем и базе знања у архитектури Мирјана Деветаковић Радојевић (1966) дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, где је запослена у звању доцента. Међународно предавачко искуство стекла на UNITEC Institute of Technology, у […]
 • Соња Дедић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/11/2017
 • др Маја Драгишић

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
 • Далиа Дуканац

  By Архитектонски факултет on 17/11/2015
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349 Ужа научна област: архитектура и процес пројектовања Области истраживања: свакодневница у архитектури; алтернативни модели процеса пројектовања стамбеног простора Далиа Дуканац (1989) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2013). Тренутно је у звању асистента са дипломом Мастер инжењер архитектуре док похађа докторске академске студије. Бави се истраживањем архитектуре стамбеног простора кроз теорију и […]
 • арх. Милан Ђурић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектуру Број кабинета: 345 Ужа научна област: архитектонско пројектовање и савремена архитектура Области истраживања: структура архитектонског простора Милан Ђурић рођен је 1967. у Београду. Дипломирао на Архитектонском факултету у Београду, на коме је запослен од 1994. На Архитектонском факултету ангажован у настави на теоретским предметима и пројектантским студијима уже области архитектонско пројектовање и савремена архитектура. Професионалном праксом се […]
 • Снежана Златковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ана Зорић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 21/03/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 341а Ужа научна област: савремена архитектура и архитектонско пројектовање Области истраживања: савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања Ана Зорић, рођена је у Новој Вароши 1990, где завршава основну и средњу школу. Основне академске студије Архитектуре завршила је 2012, а Мастер академске студије Архитектура 2014. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где је […]
 • Јелена Ивановић

  By Архитектонски факултет on 11/01/2016
  Департман за архитектуру Број кабинета: 248 Ужа научна област: геометрија архитектонске форме Области истраживања: теорија категорија – кохеренција , прости политопи, комбинаторика, геометрија архитектонске форме, геометријска интерпретација математичких концепата, параметарско моделовање коришћењем графичко-алгоритамског едитора Grasshopper Јелена Ивановић (1985), дипломирала је на Математичком факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.79 и стекла звање дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика (2010), […]