UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • IZMEĐU DETALJA I PEJZAŽA

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  KULA BEZ KRAJA: CENTAR ZA LINGVISTIČKE STUDIJE NOVI BEOGRAD Nastavnik: Luka Vasiljević Opis projekta: Pri vertikalnom kretanju kroz projekat javlja se veliki broj kontradikcija, na različitim nivoima koje simultanim razvijanjem grade strukturu koja je jednostavna, a složena, između detalja i pejzaža.
 • San o letenju

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  KULA BEZ KRAJA: CENTAR ZA LINGVISTIČKE STUDIJE NOVI BEOGRAD Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Student: Jovana Stefanović Opis projekta: Eksplozija formira prostornu celinu od dva tipa fragmenata između kojih uvek postoji rascep koji je ujedno i spona između suprotnosti.
 • PUTUJUĆI ARHIPELAG

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  OBALE KULTURE: AKADEMIJA SIMULTANIH STUDIJA (ARHITEKTURE I UMETNOSTI) Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Teodora Tadić Opis projekta: Ovaj projekat putujućeg arhipelaga, inspirisan ostrvima Galapagosa i njihovim čudesnim morskim ekosistemom, ima za cilj da približi velikom broju ljudi posebnost biocenoze ovog područja.
 • Muzej ratne mornarice

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  OBALE KULTURE: AKADEMIJA SIMULTANIH STUDIJA (ARHITEKTURE I UMETNOSTI) Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Novica Šerbanović Opis projekta: Smešten na jezeru neposredno uz kanal "Dunav-Tisa-Dunav", između Deliblatske peščare na zapadu i granice sa Rumunijom na istoku a nasuprot Ramskoj tvrđavi na jugu, Muzej Ratne Mornarice dizajniran je da smešta nove i stare pomorske predmete sa fokusom na slavljenje istorijskih dostignuća srpske ratne mornarice tokom vremena.
 • Instrument spoznaje – letnja škola umetnosti i filozofije

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  OBALE KULTURE: AKADEMIJA SIMULTANIH STUDIJA (ARHITEKTURE I UMETNOSTI) Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor Student: Andrej Jovanović Opis projekta: Letnja škola umetnosti i filozofije na Pešterskoj visoravni.
 • CENTAR ZA MULTIMEDIJALNE UMETNOSTI

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  EDUKATORIJUM Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, redovni profesor Student: Anđela Mađarac Opis projekta: Nova vremena donela su sa sobom i nove vrste umetnosti. Digitalni svet je uveo nove vidove iskazivanja kreativnosti: grafiku, zvuk, animacije, fotografije, videa i različitih oblika multimedijalnih performansa.
 • Edukativni centar za primenjene i performativne umetnosti na Đumruku

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  EDUKATORIJUM Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, redovni profesor Student: Nenad Žujović Opis projekta: S obzirom da je lokacija projekta deo važnog kulturnog i istorijskog konteksta Beograda, odnosno prvog teatra u gradu, polazna ideja se zasniva na integraciji primenjenih i performativnih umetnosti.
 • Nautički edukatorijum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  TURISTIČKI EDUKATORIJUM Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Zorana Jović Opis projekta: Tema turističkog edukatorijuma interpretirana je kao nautički edukatorijum jer Beograd kao grad na ušću dveju reka ne koristi njihov potencijal.
 • Ornitološki centar Košutnjak

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  TURISTIČKI EDUKATORIJUM Nastavnik: arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor Student: Mina Vujović Opis projekta: Povod za istraživanje je neinvazivna arhitektura, razmišljanje o načinima o kojima se ona realizuje u okruženju.
 • /

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 14/03/2021
  EKOLOŠKI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor Student: Nikolina Đogo Opis projekta: Moj koncept se zasniva na postizanju harmonije sa prirodom, odnosno skladnog odnosa izgrađenog i neizgrađenog.
 • Bašta 44

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  EKOLOŠKI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor Student: Neda Stamenković Opis projekta: Cilj rekreativno-edukativnog kompleksa u bloku 44 je integrisanje različitih sadržaja u jedinstven prostor namenjen širokom spektru korisnika
 • GREEN STATION

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  EKOLOŠKI URBANI DIZAJN Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor Student: Katarina Vučić Opis projekta: Ideja projekta jeste zadržavanje mira koji se oseća na predmetnoj lokaciji,uz oživljavanje prostora kroz edukativne sadržaje.
 • Data Vavilon | Data Babylon

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  PROSTORNE STRUKTURE: DISKRETNI AUTONOMNI SKLOPOVI Nastavnik: dr Jelena Milošević, docent Student: Sara Sandić Opis projekta: Projekat data centra VAVILON nudi viđenje objekta koji treba da odgovori na izazove (hiper)produkcije, distribucije i čuvanje podataka u post-digitalnom dobu.
 • INFLUKS | INFLUX

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  PROSTORNE STRUKTURE: DISKRETNI AUTONOMNI SKLOPOVI Nastavnik: dr Jelena Milošević, docent Student: Marijana Gajić Opis projekta: Projekat INFLUKS skreće pažnju na problem ”odliva mozgova” iz Srbije uzrokovan nepovoljnim ekonomskim, društvenim, političkim i drugim uslovima.
 • Eko_Hab | Eco_Hub

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  PROSTORNE STRUKTURE: DISKRETNI AUTONOMNI SKLOPOVI Nastavnik: dr Jelena Milošević, docent Student: Ana Arsenović Opis projekta: Projekat EKO_HAB ukazuje na aktuelne ekološke probleme i nudi koncept arhitekture koja podržava odgovoran odnos prema životnoj sredini.
 • Paleontološki istraživački centar

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  ADA CIGANLIJA: OAZA EDUKACIJE Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, redovni profesor Student: Lara Knežević Opis projekta: Paleontološki istraživački centar u Beogradu, na teritoriji Ade Ciganlije, nastaje sintezom infrastrukture i prirode.
 • Vojna akademija

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  ADA CIGANLIJA: OAZA EDUKACIJE Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, redovni profesor Student: Đorđe Mitrović Opis projekta: Projekat razmatra, za lokalne uslove, nove i drugačije vidove edukacije budućih pripadnika Vojske Srbije.
 • Psihoversum

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  ADA CIGANLIJA: OAZA EDUKACIJE Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, redovni profesor Student: Anastasja Spalević Opis projekta: Ulaz korisnika u edukatorijum ovog tipa predstavlja vizuelni, instiktivni i umni izazov. Kretanje je osmišljeno tako da daje prividnu sliku slobode izbora.
 • The Wall

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  NOVA ARHITEKTURA NOVOG BEOGRADA Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor Student: Veljko Točilovac Opis projekta: Koncept projekta se razvijao na osnovu uočene jasno linearne matrice Novog Beograda i njene translacije na zadatoj lokaciji.
 • BI:POLAR

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/03/2021
  NOVA ARHITEKTURA NOVOG BEOGRADA Nastavnik: arh. Borislav Petrović, redovni profesor Student: Milica Jovičić Opis projekta: Projekat centra za arhitekturu i urbanizam preispituje temu budućnosti prostora edukacije. Kontekst je blok 39 na Novom Beogradu, pored Fakulteta dramskih umetnosti, a u neposrednoj blizini Geneksa.