УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • НАУЧНО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор Студенти: Андријана Ђукић, Теодор Јовановић Опис пројекта: Анализом различитих коцепата градова као и саме локације одлучили смо да имплементирамо пронципе Еко града, те искористимо природни потенцијал локације. Циљеви који су били основ за израду решења јесу смањење штетности утицаја на животну средину, еколошки вид саобраћаја, примена паметних технологија као и стварање здравог окружења за кориснике. Увођењем речних канала на локацију формирали би се јединствени екосистеми у циљу проучавања али и повећања атрактивности самог простора. У оквиру ове целине јавили би се различити садржаји попут научних станица за истраживање нанотехнологија, изложбених и едукативних павиљона, различитих културних садржаја попут театра и музичких павиљона, али и смештајних капацитета и хала за развијање конгресног туризма. Јединствене физичке структуре допринеле би стварању нове силуете града која би утицала на визуелни идентитет посматрано са Дунава.
 • ЕКО ГРАД АДА ХУЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор Студенти: Ђорђе Вујић, Милица Црнчевић, Marie Villmer, Raik Haase Опис пројекта: Користећи елементе концепта Еко Града, понуђено решење покушава да препозна квалитете локације и ревитализује их. Циљ је био развити функционални и еколошки урбани систем који је самоодржив. То значи да наш пројекат разматра употребу "затвореног круга" енергије, материјала, инфраструктуре, природе и начина живота. Дизајн креће од нуле - рециклажом земљишта, пречишћавањем водених токова и обале, уклањањем индустријских постројења и неформалних насеља и то све са циљем да се створи слободан простор за фазу регенерације. Размишљајући о многим аспектима, као што су урбани дизајн, социјално-културни аспекти и екологија, предлог решења побољшава амбијенталне и пејзажне вредности, истовремено чинећи све животним, једноставним и здравијим. Решење промовише способност пешачења, вожњу бицикла и употребу јавног градског превоза тако што се број улица смањује, мењамо њихове профиле и смештамо површински паркинг под земљу или у јавну гаражу. На крају, Ада Хуја поново постаје рекреативни део града Београда кроз дубоку везу са обалом, Супернатурал парком и зеленим појасом захваљујући имплементацију различитих намена.
 • ТОК (временски ток, пловни ток, ток садржаја)

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор Студент: Тијана Јовичић, Ђорђе Митровић, Давид Воларевић, Ненад Жујовић Опис пројекта: Предвиђено је да се пројекат реализује кроз три фазе. У првој фази развоја најпре би се оформила матрица саобраћајних токова надовезивањем на већ постојеће правце. Потом би се готово читаво подручје испунило биљним културама које би биле у функцији ремедијације контаминираног тла и његовог потпуног излечења. У другој фази развоја дошло би до постепеног формирања линијског парка у виду полицентричне структуре. На крајевима тих праваца управних на реку формирале би се чворне тачке у виду пунктова са непосредним зонама пристаништа. Велике слободне површине у овој фази би послужиле за одржавање различитих масовних манифестација са циљем да се простор Аде Хује постепено усади у колективну меморију грађана. На самом рубу новоформираног острва, насталог просецањем канала, нашао би се репер у функцији торња за регулацију водотокова. У трећој фази развоја иницијално одвојени зачеци линијског парка би сада формирали континуални потез. У складу са концептом здравог града увела би се густа матрица бициклистичких и пешачких стаза. Већина зона које су у претходним фазама биле испуњене различитим биљним културама постепено би прерасле у радничко насеље.
 • 4 Елемента : 4 Павиљона : Јурија Гагарина : Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 17/08/2018
  4 ЕЛЕМЕНТА : 4 ПАВИЉОНА : ЈУРИЈА ГАГАРИНА : НОВИ БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Ема Василијевић Тема пројекта: Испројектовати Павиљон у зони Булевара Јурија Гагарина. Обим интервенције изабрати тако да одговара реалној просторној, али и стилској мутацији контекста, у складу са задатим програмом. Четири павиљона тематизовати основним елементима: земља, вода, ваздух, ватра, а инфраструктуру посматрати као пети елемент: етар. Програм павиљона дефинисати у пољу науке, образовања, спорта и рекреације, шире посматрано и у пољу услуга које су комплементарне савременом универзитетском животу и раду.
 • Ада Циганлија – Оаза едукације

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Александра Максимовић Тема пројекта: Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.
 • Визиторско – едукативни центар

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Катарина Лажетић Тема пројекта: У складу са тематским оквиром, који апострофира ареале и природу као контекст у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено визиторско - едукативних садржаја на локалитету и у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.
 • Експериментаријум на Звездари

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Стефан Поткоњак Тема пројекта: Циљ задатка је пројектовање идејног, програмског и архитектонско-урбанистичког решења новог истраживачко-едукативног центра на Звездари, са развијеном програмском и просторном организацијом.
 • Наставни хаб у Земуну и дигиталне платформе града: Start Up City

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Андријана Кузмановић Тема пројекта: Наставни хаб је замишљен као место размене знања студената, факултета, предузетника и локалног становништва. Истражује феномен међусобне сарадње кроз заједничко решавање непредвидивих наставних процеса у окружењу нових технологија. Са друге стране, технологија ствара услове за нове интеракције и ширење друштвених мрежа уз активизам и глобални талас друштвених иновација.
 • Нова школа архитектуре као покретач обнове градског ткива

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Катарина Одовић Тема пројекта: Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење нове архитектонске школе-факултета. Сложеност задатка се огледа у потреби за преиспитивањем приниципа савремног архитектонског образовања и програма као и њиховој адекватности у односу на тренутне и будуће потребе друштва.
 • Савремена „Гимназија“

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Тамара Кенић Тема пројекта: Тематски оквир - Архитектура као учесник у образовању_Простори едукације. Програмски оквир - Савремена „Гимназија“ - простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, спорт, перформанс, предах... са свим неопходним пратећим садржајима намењени ученицима средњошколског узраста. Просторни оквир - по избору студента једна од две локације у Београду: 1. сегмент блока 44 у Новом Београду, јужни део уз Гандијеву улицу; 2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске. Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.
 • Фабрика образовања. Аутопут Е70: Блок 29, 32, 33, 34

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Лука Гргић Тема пројекта: Пројектовати ФАБРИКУ ОБРАЗОВАЊА, Ауто пут Е70, као идеју да је савремено програмски контролисано, просторно променљиво и временски безгранично. Пројектовати нови концепт школе кроз парадокс класичног и мета-отвореног система да би се програмирала нова (пост)структура едукације између иделошког и саморегулативног.
 • Центар симултаних студија уметности – архитектуре – медија: Обале културе

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Срећко Андријанић Тема пројекта: Пројектовати уметнички едукативни центар симултаних студија у коме ће се стицати нова теоријска и практична знања и вештине, усавршавати и производити дела у креативној атмосфери (сродних) уметничких области у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студента у теми.
 • Еколошки урбани дизајн

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Јелена Живковић, ванредни професор Студент: Диана Попчић Тема пројекта: Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају и афирмишу специфичности локације. Предмет рада у студију је развој блока 44 на Новом као „еко-дистрикта“.
 • Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Душан Ристић Тема пројекта: Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.
 • HY – OFFICE / Хибридни пословни објекат

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Будимир Судимац, доцент Студент: Јелена Благојевић Тема пројекта: Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности.
 • Кадар рада

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Анђела Ивковић Тема пројекта: Основни циљ наставе је да студенте упозна са градивним елементима унутрашње архитектуре и методологијом архитектонског пројектовања унутрашњег простора. Фокус студија је на мултидисциплинарности, односно освајању широког спектра знања од концептуалних до професионално специфичних.
 • Кадар контекста

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јелена Королија Тема пројекта: У савременом тренутку радним простором се може карактерисати сваки простор који пружа могућност обављање пословних задатака. У складу са начином живота корисника, као и специфичностима различитих креативних дисциплина тежи се остваривању радног простора који одговара контексту у којем настаје. Мапирањем контекста (просторног, друштвеног, историјског, економског...) проналази се адекватни оквир у којем се реагује. Циљ рада је формирање аутентичног радног простора који транспоновањем и обликовањем елемената окружења пружа решење простора који прати трансформације начина живота.
 • Студио проф. Дејана Миљковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Симона Штуловић Опис пројекта: Процес пројектовања у густој урбаној матрици изискује проверу модела кроз низ анализа. Кретање од компактности форме и пуне искоришћености парцеле ка крајњој, потпуној декомпозицији коцке, која је и даље опипљива у самој коначној појавности објекта, ствара јаку нит почетне идеје и симбиозе просторних анализа. Концепт објекта је осмишљен истраживањима могућих просторних структура на самој локацији, који ће једним снажним кораком креирати нови архитектонски печат у датој матрици. Решење је сачињено из првобитно стамбене намене објекта у једној корелацији са комерцијалним наменама у самом приземљу.
 • Студио проф. Ивана Рашковића

  By Архитектонски факултет on 11/06/2018
  Наставник: арх. Иван Рашковић, редовни професор Студент: Милан Ивановић Опис пројекта: Пројектни задатак је конципиран као студија карактеристичних фрагмената пројекта вишепородичног становања са пратећим садржајима који су подељени у више целина. Рад на задатку је конципиран на аналитици актуелног, друштвеног и културолошког тренутка и формулацији индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора стана на углу који је подвргнут бројним утицајима, сложеним односима које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси непосредни контекст локације. Комплетна студија кроз појединачне елементе, резултира разумевањем типологије вишепородичног становања, као и контекста и његовог карактера, односно критичким сагледавањем локације са свим погодностима и ограничењима.
 • Студио ван.проф. др Владимира Миленковића

  By Архитектонски факултет on 12/06/2018
  Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Јован Матовић Опис пројекта: Главна идеја пројекта је заснована на теми проваздушености, где је објекат у виду куле која се издиже изнад суседних објеката. Приземље је у потпуности отворено и слободно, осим елемената вертикалне комуникације, што заједно са непостојањем директног контакта са суседним објектима, доприноси проваздушењу и сам објекат добија на лакоћи. Oсим самог угаоног мотива блока и сам угао постаје засебна тема пројекта. Волуметрија објекта је настала ротацијом и смицањем квадратних етажа у основи и затим спајањем њихових крајева. Примарна фасада је стаклена, док секундарну фасаду карактерише транспарентност и лакоћа материјала.