УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Хетерогеност структура

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/03/2021
  ПРОЈЕКАТ МАЛЕ СТАМБЕНЕ ЦЕЛИНЕ - БЕЖАНИЈСКА КОСА Наставник: др Милица Милојевић, доцент Студенти: Милица Милутиновић, Алекса Спиридоновски, Анастасиа Миловац, Михајло Маленовић Опис пројекта: Концепт мале урбане целине на простору платоа на Бежанијској коси, заснован је на различитој групацији типова објеката за једнопородично становање, са присуством јавних објеката /попут кафе-бара, библиотеке, простора са бесплатним интернетом... /.
 • Урбанистички пројекат мале стамбене целине

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/03/2021
  ПРОЈЕКАТ МАЛЕ СТАМБЕНЕ ЦЕЛИНЕ - БЕЖАНИЈСКА КОСА Наставник: др Јелена Живковић, ванредни професор Студенти: Вера Тесла, Нађа Станковић, Дејана Дубаић Опис пројекта: Упознавањем, откривањем и анализирањем задате локације на Бежанијској коси циљ нам је био да задату локацију развијемо и унапредимо квалитет саме Бежанијске косе, али исто тако да корисници блока имају свој комфор, приватност, али и јединственост.
 • Портал сећања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Вера Аголи Опис пројекта: Детаљна анализа непосредног окружења, умрежености саобраћаја и затечених историјских вредности локације условила је обликовање објекта музеја цивилизације и његовог садржаја.
 • АДВЕНТУС – Музеј цивилизације и климе (М+ЦК)

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Уна Корица Опис пројекта: АДВЕНТУС - Музеја цивилизације и климе, МК+Ц, је пројекат који обједињује могућности савременог изложбеног павиљона културе, истраживачке станице и иновативног музеја.
 • Музеј Цивилизације – Хеликоид историје Београда

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  МУЗЕЈ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ Наставник: арх. Владимир Лојаница, редовни професор Студент: Ђорђе Петковић Опис пројекта: Хеликод историје Београда представља временски осврт на комплексну историју Београда и Балканског полуострва, коју су формирале и мењале бројне цивилизације у одређеним историјским периодима.
 • Становање за непознате

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор Студент: Јелисавета Кузовић
 • Хала Беко

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  СТАНОВАЊЕ ЗА (НЕ)ПОЗНАТЕ/ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, редовни професор Студент: Нина Крчум Опис пројекта: Простор интервенције се налази последњој етажи – у поткровљу хале и главни задатак је адаптирање таквог индустријског амбијента за живот тј. његова пренамена у стамбени простор.
 • Ремоделовање

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ - ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Наставник: др Татјана Јуренић, доцент Студент: Марија Продан Опис пројекта: Пројекат реактивације Историјског архива Београда као основну замисао има очување визуелног идентитета објекта архива и његово интегрисање са новоизграђеном структуром, са циљем да се две структуре обликовно поштују а да се њихове разлике нагласе уз помоћ примене различитих материјала.
 • Ремоделовање

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ - ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Наставник: др Татјана Јуренић, доцент Студент: Јелена Рожановић Опис пројекта: Пројекат представља идеју о новом доживљају Историјског архива Београда, његовој реактивацији и интеграцији у савременo просторно окружење.Пројекат реактивације Историјског архива Београда усмерен је на развој и унапређење обликованих и програмских карактеристика просторне структуре, визуелног идентитета и имплементације у изграђено окружење. Флуидност у обликовању новопројектоване структуре значајно је условила и организацију унутар самог објекта архива.
 • Ремоделовање

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  РЕМОДЕЛОВАЊЕ, РЕАКТИВИРАЊЕ - ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА Наставник: др Татјана Јуренић, доцент Студент: Јасмина Баба-Милкић Опис пројекта: Пројекат представља идеју о новом доживљају Историјског архива Београда, његовој реактивацији и интеграцији у савременo просторно окружење.
 • Парк укуса – маркет мира

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА - КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКОГ РАСПОНА Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор Студент: Милијана Живковић Опис пројекта: Мултифункционални комплекс зелене пијаце Ђерам представља место које је у центру многих збивања овог дела града, место које одише духом алтернативне културе живљења и куповине, тачка са које се може поћи у различитим правцима и искусити разне лепоте Звездаре.
 • Пијаца Ђерам – Градски центар хране

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ХАЛЕ СА ПРОЈЕКТОМ КОНСТРУКЦИЈЕ - КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКОГ РАСПОНА Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор Студент: Марко Гавриловић Опис пројекта: Својим архитектонским концептом и програмом, пројекат преиспутује идеју пијаце у данашњем времену. Да ли пијаца може опстати услед промене начина живота? Како се може трансформисати? Ко су потенцијални нови корисници?
 • Ђерам пијаца – мултифункционални центар

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ИЗРАДА ИДЕЈНОГ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ОБЈЕКТА - КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ ВЕЛИКИХ РАСПОНА Наставник: др Ненад Шекуларац, редовни професор Студент: Исидора Зимовић
 • Привремено становање

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Софија Машовић Опис пројекта: Задатком је постављена својеврсна проблематика пренамене индустријског објекта у стамбени простор. Једна од главних намера у адаптацији и редизајну задатог објекта Електродистрибуције била је поштовање постојеће структуре и пројектовање простора у односу на затечено стање, где се карактеристике постојећег скелетног склопа истичу и негују, а реакција настоји да усклади језик наслеђене структуре са савременим дискурсом.
 • The PLATFORM

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Исидора Николић Опис пројекта: Пројекат је инспирисан нафтном платформом односно њеном формом. Настоји да један индустријски простор претвори у простор за привремено становање.
 • /

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР Наставник: арх. Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Ђина Шврака Опис пројекта: Пројекат обухвата реконструкцију објекта Електродистрибуције, на Палилули. Предмет рада је пренамена индустријског простора у стамбени простор, за привремено становање гостујућих предавача. Полазиште рада је идеја анулирања постојећих конструктивних елемената на фасади, новопројектованим јединицама.
 • ARS CAVERNA – центар уметничке колоније грнчарства

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Марија Матијевић Опис пројекта: Као предео изузетних карактеристика, посебан по својој морфологији и историјском контексту, локалитет Потпећке пећине је препознат као погодан за центар грнчарске колоније. Анализом процеса стварања грнчарије и његовим надовезивањем на постојећи програм пећине, формирано је јединствено просторно - програмско решење наглашавајући специфично искуство корисника у простору пећине.
 • POV – Point of view – Тачка гледишта

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Бојан Ћировић Опис пројекта: Презасићеност чулним надражајима, разноврсним забавним садржајима и потрошним сликама урбаног спектакла, освестила је у нама потрагу за јединственом врстом ескапизма. У овом случају, одговор на уочену потребу је архитектонска интервенција која се уграђује у пасторалне пределе Овчарско-кабларске клисуре.
 • Театар призора

  By Архитектонски факултет_Уредник on 25/02/2021
  ЛУНА-ПАРК: ТЕРИТОРИЈА ЕФЕМЕРНОГ СПЕКТАКЛА Наставник: мр Милан Вујовић, редовни професор Студент: Анђела Крћа Опис пројекта: Ка чему и на који начин усмерити пажњу човека је питање којим је заокупљена индустрија забаве од њеног настанка до данас. Као један од одговора, појављују се оптички механизми који су стварали илузију покретних слика и на тај начин њудима омогућавали доживљај другачије стварности.
 • Хетеротопијска рушевина

  By Архитектонски факултет_Уредник on 24/02/2021
  АРХЕОЛОГИЈА ДИГИТАЛНОГ: ДИГИТАЛНИ АРХИВ, БЛОК 20, НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Теодора Арсенијевић Опис пројекта: Оно што је дигитализација омогућила јесте прикупљање и очување људи као материје, њиховог духа и ума, не скелета. Људи као “аналогно” су нематеријална супстанца која дефинише све друштвене, културне, политичке, естетичке промене, односе, стандарде, и представљају кључни артефакт одређеног друштва и времена.