УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Формирање хибридног и мултифункционалног урбаног простора на полигону јавног простора испред железничке станице у граду Пескара, Италија. Пројекат ,,Green Hub”

  By Архитектонски факултет_Уредник on 18/09/2020
  Интегрални урбани дизајн отворених јавних простора града Пескаре Наставник: др Владимир Михајлов, ванредни професор;др Lorenzo Pignatti, професор Студент: Александра Џинић Тема пројекта: Уз тежњу ка стварању одговарајућег идентитета града и јавног простора који задовољава све градске потребе, а пре свега водећи се постојећим контекстуалним правцима кретања и смерницама проистеклим након претходне примене истраживачких метода, креиран је хибридни урбани простор који поседује мултифункционалну физичку структуру уз зелене просторе и пратеће јавне садржаје.
 • Изазови адаптације на климатске промене: Пројекат решавања проблема топлотног острва нa платоу железничке станице града Пескаре

  By Архитектонски факултет_Уредник on 18/09/2020
  Интегрални урбани дизајн отворених јавних простора града Пескаре Наставник: др Владимир Михајлов, ванредни професор;др Lorenzo Pignatti, професор Студент: Антоније Ћатић Тема пројекта: Климатске промене представљају глобални феномен присутан у свим аспектима нашег окружења. Оне се директно одражавају на градове, те у великој мери утичу на живот у њима. Тема овог рада бави се утицајем климатских промена на простору града Пескаре. Разматрају се различите размере, од регионалног до микро нивоа и сагледава се како су климатски утицаји одражавају на различите нивое града. Такође, прави се веза између тих нивоа, ради решења која би допринела адаптацији на климатске промене.
 • Врачарска интервенција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: Милош Комленић, доцент Студент: Ада Пакљанац На предметном блоку предложена је групна форма која умрежава шест једнотракта орјектације север-југ заједничким вертикалним језгрима стратешки постављеним између њих. На овај начин се добија динамична мрежа јавних простора од којих су мањи - јавнији приступни платои, док су већи и дужи намењени као зелени полујавни и приватни простори башти за станаре у приземљу.
 • Врачарска интервенција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: Милош Комленић, доцент Студент: Милица Ћоћић Подиум са слободностојећим објектима као урбана форма, савладава терен у паду користећи каскадне платое на којима су постављени стамбени објекти тако да им спратност опада низ јужну падину.
 • Процеп

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Нина Стевовић На подручју Врачара се, осим објеката који су настали као продукт инвеститорске градње, налазе и објекти јако лошег бонитета који нису безбедни за коришћење.
 • Врачарска интерполација

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Николина Јешић Архитектонски апсурди Врачара постављају критичка питања архитектама који су ријешени да пројектују на његовој територији. Та мјешавина стилова и архитектонских израза на једном мјесту оставља афирмативан, али нејасан утисак простора који је изгубио идентитет и постао мјесто бројних сукоба и недоречености - у погледу стилова, функција које су заступљене, бонитета објеката.
 • Живот на галерији

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Ненад Жујовић Истраживање кроз дизајн полази од препознавања наглашене морфологије терена као најизраженијег визуелног аспекта локације. Концепт се тако заснива на идеји имплементације платформи и њиховог раслојавања у односу на стамбени склоп.
 • МУЛТИПЛИКАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент Студент: Милица Вуловић Полазиште за Врачарску интервенцију се заснива на морфолошком истраживању локације и окружења, на чијим је основама дефинисан циљ повећања афирмативности предметне локације.
 • Становање у клубу као утопија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Вања Кнежевић Пројекат настаје размишљањем о појму слободе. Нешто што је искрено даје могућност слободи. Простор који не поставља границе "различитостима'' већ обједињује оне који беже од истих.
 • Центар за децу и младе

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јована Стефановић Сквотовање отвара питање јавног простора. Људи свих узраста имају потребу за својим простором; не само простором за живот, већ и јавним простором за игру, дружење и заједничке активности. Сквотери стварају аутономне просторе у којима преузимају контролу над својом свакодневицом.
 • Динамика продора светлости изражена кроз контрасте у контексту

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Јована Лучић Реч која описује задату локацију у погледу волуметрије објеката, стила, историјског настанка и спратности јесте контраст. Најизраженији аспект кроз који се јавља контраст јесте висинска разлика изђеђу објеката, која је највидљивија када су објекти знатно различитих висина постављени једни поред других.
 • Утицај контекста на редефинисање вишепородичног становања у градском блоку

  By Архитектонски факултет_Уредник on 11/09/2020
  ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент Студент: Алекса Ђорђевић Анализирањем локације је уочен велики број неактивних односно простора који су без функције ,било да су то простори делова партаја који су новоизграђени објекти вишепородичног становања одвојили од остатка парцеле и неправилно груписали или простори који су изгубили своју намену увођењем нове типологије становања уместо типологије једнопородичне куће која је раније у великој мери била заступљена на локацији и те простре држала уз себе као приватне.
 • Озимадијас

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН Наставник: др Зоран Ђукановић, ванредни професор Студент: Лука Николић Идеја за мој пројекат је настала као одговор на неприступачност локације за кретање особа са посебним потребама. То је такође био мој примарни фокус у пројекту и водиља кроз цео дизајн процес. Било је потребно омогућити кретање и успоставити везу између Музеја 25. Мај и железничке станице Прокоп, два огромна чворишта, тренутно без јасне комуникације.
 • Парк Југославија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН Наставник: др Зоран Ђукановић, ванредни професор Студент: Кирил Чеботарев Циљ мог пројекта је активација комплекса "Музеј Југославија" уз унапређење приступачности за све коришћењем инклузивног дизајна.
 • Потенцијал археолошког раслојавања

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  ИНКУБАТОР+ Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Тамара Плећевић Обликовна а првенствено функционална адаптација инкубатора и постојећег историјско археолошког локалитета, кроз рекутзивне односе свих компоненти. Принцип развијања концепта кроз употребу дефиниције која користи саму себе, користећи међусобне односе постојећег и планираног. Пројектовање једног наизглед затвореног система у коме се процес не би одвијао без једне од компоненти. Овај систем је иницијатор за стварање нових просторно програмских шема које се заснивају на анализи историје и налазишта.
 • Тампон зона: Инкубатор +

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  ИНКУБАТОР+ Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Мила Луковић Аналитичким методама и константим симболичким превођењем концепта се долази до формулисања архитектонске структуре Инкубатор + акустички фронт у виду тампон зоне између аутопута и стамбених блокова. Методологија која подразумева идентификацију типолошких система и структуралних принципа за производ може дати нову архитектонску типологију, која је у овом случају рекреационог карактера (стрељане).
 • CONNECT[OR]

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  ИНКУБАТОР+ Наставник: Небојша Фотирић, ванредни професор Студент: Бојан Ћировић Да ли се иновација и рађање нових идеја може изазвати одговарајућим архитектонским поступком? На просторима где институције образовања и академија више нису довољан оквир за стицање потребних знања, јавља се потреба за креирањем простора за самостално усавршавање и практичан рад.У времену када је мултидисциплинарност неопходна, а контакт и сарадња међу струкама императив. На месту где је процеп манифестован не само физички, већ и симболички, неоствареном комуникацијом међу будућим сарадницима и колегама. Понуђено решење формира место сусрета и отвара дијалог међу учесницима. Инкубатор +.
 • Музеј аутомобила

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор Студент: Маша Драча Објекат, чија је намена - музеј аутомобила, је форме кубуса и састоји из више целина које чине пуни и празни делови. Пуни, тј. затворени делови су стене аморфног облика и у њима се налазе садржаји попут ресторана, простора за радионице, изложбе и администрацију. Остатак објекта, који је у стаклу, је шупаљ и кроз њега пролази рампа која повезује пуне делове и по којој су постављени аутомобили и остали изложбени садржаји. Она је уједино и главна атракција у објекту и елемент је активног дизајна. Главна поставка музеја, као и сала за пројекције, се налазе у подруму.
 • Спортски објекат

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор Студент: Лазар Симић Обликовање објекта је условљено двема идејама, обликовање дворане је проистекло из облика паукове мреже, док су стазе, којима се приступа објекту, инспирација била ротација чигре. Оваквим обликовањем рампе тежило се да се посетиоци пратећи стазу увлаче у цента дешавања односно у објекат.
 • Музеј аутомобилизма

  By Архитектонски факултет_Уредник on 09/09/2020
  КЛИМА КАО КОНТЕКСТ: NEED FOR SPEED Наставник: др Наташа Ћуковић Игњатовић, ванредни професор Студент: Ђорђе Ваљаревић Звук је један од утицајних фактора брзине. Када се објекат креће знатном брзином ка субјекту, он производи интезиван звук који би могао у одређеним околностима да се назове атрактивним. Овај феномен се може на пример доживети на тркачким стазама формуле и аутомобила као кључни део целог доживљаја. Такође, на тркама, посматрач се налази у интересантим околностима.