УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • РЕеволуција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Ведрана Ђонић Опис пројекта: Пројекат је заснован на концепту рециклаже. Формира се рециклажни центар уз помоћ којег се временом трансформише предметно подручје, а касније постаје значајан и за шире окружење.
 • (co)zemunikacija

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Мила Димитријевић Опис пројекта: Пројекат се заснива на ревитализацији напуштеног индустријског комплекса и његовој пренамени.
 • Генерација Зелене Заједнице

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Гордана Трајковић Опис пројекта: Наш почетни концепт се заснива на формирању урбаних башти у оквиру постојеће типологије становања и изградњи нових, комплементарних садржаја са минималним утицајем на постојећу структуру.
 • The intertwining of life

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  НОВИ ПРОСТОРНИ МОДУЛИ УРБАНОГ ЗДРАВЉА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Исидора Спасовски Опис пројекта: Насеље у коме је централни парк испреплетен пешачким и бициклистичким стазама обезбеђује добру повезаност различитих садржаја.
 • Земунске зелене улице

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  НОВИ ПРОСТОРНИ МОДУЛИ УРБАНОГ ЗДРАВЉА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Бојан Крак Опис пројекта: Главни концепт семестралог пројекта је вођен идејом о здравом и зеленом насељу, не као луксузу, него као потреби и праву сваког појединца у добу рапидног дизања свести о неопходностима очување животне средине.
 • Земунске зелене улице

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  НОВИ ПРОСТОРНИ МОДУЛИ УРБАНОГ ЗДРАВЉА Наставник: др Ксенија Лаловић, ванредни професор Студент: Анастазија Лукић Опис пројекта: Концепт семестралног пројекта је вођен идејом о здравом и зеленом насељу.
 • Ин-верзија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  РЕГЕНЕРАТИВАН ГРАД Наставник: др Урош Радосављевић, ванредни професор Студент: Миона Брадић Опис пројекта: Фокус пројекта је стварање новог културног идентитета на задатој локацији кроз склоп, обликовање и иновативне видове транспорта.
 • Ин-верзија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  РЕГЕНЕРАТИВАН ГРАД Наставник: др Урош Радосављевић, ванредни професор Студент: Катарина Поповић Опис пројекта: Фокус пројекта је стварање новог културног идентитета на задатој локацији, кроз склоп, обликовање и иновативне видове транспорта.
 • Индустријске баште

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  РЕГЕНЕРАТИВАН ГРАД Наставник: др Урош Радосављевић, ванредни професор Студент: Јелисавета Икић Опис пројекта: Приликом разраде овог урбанистичког решења, бавила сам се мањим подцелинама унутар блока, као и њиховим међусобним прожимањем, тачније како заправо спојити вишепородично и једнопородично становање, затим велики комерцијални објекат попут Лидла са једним од главним мотива у овом блоку - урбаним воћњацима и баштама на једној страни, као и културним изложбеним садржајем на другој.
 • Урбане баште

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  РЕГЕНЕРАТИВАН ГРАД Наставник: др Урош Радосављевић, ванредни професор Студент: Исидора Милојевић Опис пројекта: Пројекат се заснива на концепту урбаних башта и бави се еколошким аспектом, с обзиром да је један од главним проблема загађеност и запуштеност на локацији.
 • Земунска зелена осмица – Плаво-зелени блок

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ратка Чолић, доцент Студент: Тамара Младеновић Опис пројекта: Пројекат настоји да испуни што више савремених захтева одрживости у планирању нових насеља, и да као такав постане пример начина коришћења ресурса и енергије.
 • Зелена земунска оаза

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ратка Чолић, доцент Студент: Коста Стојановић Опис пројекта: Подручје интервенције се налази на југу предметне локације, где су углавном налазе приземни напуштени објекти.
 • Земунска зелена осмица – Рециклажни центар

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ратка Чолић, доцент Студент: Филип Мијаиловић Опис пројекта: Тема пројекта је стварање иновативног и истовремено здравог рециклажног центра, који ће се лако користити, окупљати људе, образовати их и омогућити им пријатан амбијент за рад и одмор.
 • Одржива комуникација

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/11/2021
  ЗДРАВ ЗЕЛЕНИ ЗЕМУН Наставник: др Ратка Чолић, доцент Студент: Аница Трајковић Опис пројекта: Идеја пројекта је била да се на задатом делу локације у оквиру постојећих садржаја простор унапреди и обогати додатним атрактивним садржајима уз поштовање принципа одрживог развоја.
 • Зелена индустрија

  By Архитектонски факултет_Уредник on 16/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Урош Симић Опис пројекта: Пројекат предвиђа адаптацију и ревитализацију постојећег напуштеног индустријског комплекса Обуће Београд, на територији општине Земун.
 • К(О)РЕНИ – од семена до Земуна

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Јована Петљански, Миона Раденковић Опис пројекта: Пројекат је заснован на појмовима који одређују концепт, а који су директно проистекли из уочених потенцијала, претежно историјских, оних који су током времена изградили идентитет Земуна каквог данас познајемо.
 • Дах

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Ива Теофиловић, Кристина Которчевић, Јана Анђелковић Опис пројекта: На простору којим се бавимо, у месној заједници Радоја Дакића, ми желимо да побољшамо квалитет живота и здравље наших суграђана озелењавањем, увођењем квалитетне пијаће воде и радом на отвореним рекреативним просторима који би подстакли људе свих животних доби на физичку активност.
 • Мала активна места – МАМ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Данијела Миловановић Родић, доцент Студент: Даница Поп-Крстић, Кристина Петровић Опис пројекта: Мала места, мапирана по читавој локацији, сређивање и прилагођавање ових места корисницима простора и њихово повезивање преко разних спона (дренажа, отворени систем одводњавања, заједничка поплочања) чини ову локацију целовитном, компактном и савршеним местом за функционисање.
 • Задржи – Одржи

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Марија Маруна, редовни професор Студент: Милица Милосављевић, Лука Мијатовић, Мина Стевановић Опис пројекта: MAKE DO Бележењем и мапирањем постојећих делатности и простора/објеката у којима се оне одвијају желели смо да стекнемо увид у стварно бројчано стање, врсту делатности и њихов распоред у простору.
 • Нова лица улица

  By Архитектонски факултет_Уредник on 15/11/2021
  ЗЕЛЕНО-ПЛАВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Наставник: др Марија Маруна, редовни професор Студент: Марта Милошевић, Марија Митрић Опис пројекта: Препознале смо проблем неискоришћеног потенцијала већ постојећих отворених јавних простора у месној заједници Радоја Дакића. Спонтани правци кретања пешака повезују те просторе који су потенцијална места окупљања.