УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • 45UNBLOCKED – У НАСЕЉУ СУНЦА

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат 2015/16 Наставници: др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализације, детаља и технолошких решења.
 • 45UNBLOCKED – ДОКУМЕНТИ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 04/04/2017
  ОАСА-23032 Посебне теме обликовања градских простора - Рекреација ИАСА-23071 Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина МАСА-23040-06: Урбана рекреација Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Филмови приказују стање, коришћење и доживљај појединих јавних отворених простора Блока 45.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2015/16

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2016/17

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Пројекат Центара за праћење климатских промена као савремене просторне и типолошке интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж новобеоградских Савских блокова.
 • 45UNBLOCKED – ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА: АКВА ПАРК

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Потребно је унапредити квалитет јавног простора који је у складу са идејом и вредностима генералне отворености и доступности простора, чија морфологија пружа могућности за савремену интерпретацију естетике рушевина.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат - 2015/16 Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја, као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.
 • 45UNBLOCKED – САМООДРЖИВОСТ

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСА-23020-05: Теоријске основе ордрживог развоја - 2016/17 Наставник: др Ксенија Лаловић, ван. професор Продубљено истраживање основних аспеката одрживости : економски, културолошко социјални, еколошки, кроз сагледавање спољашњих и унутрашњих димензија реалности. Тражење сржи проблема орживости јавних простора и формулација могућих праваца његовог унапређења.
 • 45UNBLOCKED – АДА МЕЂИЦА

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат - 2015/16 Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент Тестирање потенцијала за интегрални урбани развој укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице Новог Београда у процесу постсоцијалистичке транзиције.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Зорана Абадића

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Вукашин Терзић Опис пројекта: За мене је тема „Нова кућа на новом брду„ представљала и лично питање на које сам желео да дам специфичан одговор. Шта је заправо кућа и становање, да ли је могуће направити идеално станиште за човека и од чега би се састојало. Нову кућу на новом брду сам схватио као нов и савремен дизајн куће, како организације простора становања тако и обликовања објеката, желећи да нити једна кућа у пројектованом насељу не буде иста и дајући јој тако својствен идентитет и карактер.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Александруа Вује

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Алекса Гајић Опис пројекта: Град је синтеза делова и веза која се преплићу, ступају у односе и који реагују једни на друге, према томе прост скуп кућа не чини град. Сваки нови део не би требало да се само прикључи на систем већ да постане део који утиче на целину. Узима квалитете, ствара и дели нове. На местима нагомилавања тих делова, веза и комуникација настаје град.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Небојшe Фотирићa

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Душан Грујовић Опис пројекта: Мој одговор на утисак са локације је стварање линеарне геометрије мултипликоване у простору, пројектоване као прелазни облик из једнопородичног ка вишепородичном становања. Одлука да се колски саобраћај смести испод насеља допринела је томе да целокупан простор локације постане простор куће. Позиционирање објеката унутар одређене матрице доводи до стварања просторних „џепова“ различитих намена.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милоша Комленића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милош Комленић, доцент Студент: Урош Мајсторовић Опис пројекта: ИЗОЛАЦИЈА - Читав концепт заснива се на изолованости. Изолованост на нивоу читавог насеља, пројектована је и на изолованост самих јединица. Квалитет целине, одражава се као и квалитет засебних елемената. Насеље је изоловано од града тампон зеленим појасем, док су јединице типологије двојних кућа, једна и друге одвојене великим зидом. ЗИД као основни елемент раздвајања и изолације, кључни је елемент пројекта. Такође, не само што учествује у изолацији јединице, он итекако доприноси самом визуелном доживљају целокупног насеља.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милана Ђурића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студенти: Катарина Огњеновић и Александра Стијовић Опис пројекта: Сливањем урбаних утицаја Београда са једне стране и утицаја природе са друге, ствара се тло погодно за рађање стамбених објеката који прихватају и интегришу то двоје у функционалну целину. На основу заједничког урбанистичког решења настала су два самостална пројекта- две групације слободностојећих кућа које на различит начин објашњавају дати пејзаж.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Марије Милинковић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Жељана Давидовић Опис пројекта: Кућа са три врта - Стварање новог амбијенталног квалитета где се изграђене структуре концентришу око једног тежишта "шпилштрасе" (spielstraße) – широке улице која је потпуно жива, што и прати њена вијугавост. Кућа настаје из покушаја интегрисаности како са улицом тако и са природом. Квалитет јесте простор око објекта који чине три симболички различита врта. Кроз први се долази до куће, отворен тзв. "монденски врт". Други представља интиман приватни простор за опуштање, док је трећи потпуно неуређен, дивљи, са орахом, који преовладава на целој локацији.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Ане Никезић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Ана Никезић, доцент Студент: Андрија Вујовић Опис пројекта: Пројекат истражује контролу кретања, како на нивоу куће, тако и на локацији. Први утисак је довео до идеје увођења имагинарног зида који би направио баријеру између задате локације и контекста у коме се она налази. Даља истраживања довела су до промене функција зидова. На урбанистичком нивоу, зидови постају слојеви различите транспарентности који уједно наводе, али и удаљавају кориснике кроз простор који они сами формирају. Унутар куће они једнозначно усмеравају корисника из затвореног ка отвореном простору.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Милене Кордић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Милан Грујичић Опис пројекта: ЗОНА ПРЕКЛОПА – садржај и амбијент - Идеја о креирању заједнице и укидању чврстих просторних граница, где је то могуће, представља савремени одговор на непосредни контекст. Креирање насеља које урбанистичком концепцијом добија на мекоћи амбијента стварањем нових пејзажа и својом геометријом која се уграђује у терен и на њега реагује.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Игорa Рајковићa

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Олга Дукић Опис пројекта: Пројекат настоји да одговори захтевима контекста, а уједно остане самостална целина. Својим карактером слободностојећих кућа, објекти одговарају дивљем насељу с једне стране, а уређеношћу урбаној структури с друге. Повезаност ове две стране преноси се на комуникацију унутар куће. Правац кретања кроз објекат прати зид који постаје главни мотив пројекта. Све просторије развијају се око ове константе и добија се јединствена форма.