УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Јована Михаиловић: ТЕРАРИЈУМ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 03/11/2017
  СТУДИО М02А СЕМИНАР 2016/17: У 1 НА 1 – АРХИТЕКТУРА УПОТРЕБНОГ ПРЕДМЕТА ТЕРАРИЈУМ Студент: Јована Михаиловић Опис пројекта: Предмет ТЕРАРИЈУМ се састоји из два елемента - челичне структуре и променљивих додатних компоненти. Примарна намена је коришћење у сврху тераријума, али су могуће и друге намене. Ротацијом структуралног дела омогућава се коришћење са додатном чинијом или стављањем плоче користи се као сто. Структура је настала одузимањем делова коцке, тако да настаје елемент који за базе има квадрате, док се на странама налазе троуглови. Управо једноставност форме омогућава вишенаменску употребу.
 • Интерполација

  By Архитектонски факултет on 25/08/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Дарија Рашета Опис пројекта: Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима. Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Тамара Мићовић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Просторне структуре – Београдски сајам

  By Архитектонски факултет on 28/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ – БЕОГРАДСКИ САЈАМ Наставник: др Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Огњен Граовац Опис пројекта: Упознавање са комплексном проблематиком просторних структура у архитектури њиховом конструктивном анализом, методама њиховог избора и пројектовања – конструисања, кроз процес израде не-стандардних,рационалних, физички изводљивих објеката у ограниченим условима дефинисаног контекста пројектовања.
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Снежана Крнић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Веза – Београд Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ВЕЗА - БЕОГРАД НОВИ БЕОГРАД Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Лука Павелка Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање везе као елемента инфраструктуре два града у виду просторно-програмског решења односа и афирмације контакта јавног простора Београда и Новог Београда. Место, карактер и форма везе се истражује као потенцијал истовремене граничности и безграничности "ничије територије".
 • Концепти урбаног пејзажа : парк, хотел и отворени градски маркет

  By Архитектонски факултет on 06/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: КОНЦЕПТИ УРБАНОГ ПЕЈЗАЖА : ПАРК, ХОТЕЛ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ МАРКЕТ Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Федор Јурић Опис пројекта: Урбани пејзаж је романтични концепт гледања на град као ликовну форму са особеностима које описују одређена урбана стања. Међутим, иза појма урбаног пејзажа се крије потреба разумевања града или барем садашњег стања урбаног окружења. Радом на програму и архитектури објеката, кроз призму урбаног фрагмента, објашњавамо шире одлике града а кроз анализу типологије, морфологије и структуре упознајемо нове концепте архитектуре урбаних поља. Догађај парка, хотела и маркета је отворена урбана минијатура из које се изводе концепти могуће будућности архитектуре града.
 • Град на ивици

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ГРАД НА ИВИЦИ Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Христина Ћирковић Опис пројекта: Општи циљ задатка је истраживање потенцијала јавних градских садржаја (простори културе, рекреације, угоститељства, комерцијалних садржаја...) у активирању градског блока на ивици града.
 • Универзитетски спортски центар

  By Архитектонски факултет on 28/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР Наставник: др Љиљана Ђукановић, доцент Студент: Драган Вуковић Опис пројекта: Универзитетски спортски центар предвиђен је на атрактивној локацији Бежанијске косе у непосредној близини Студентског града у неизграђеној зони којом доминира нетакнута приода. Парцелу тангирају доминантне саобраћајнице: Тошин бунар, Ауто-пут и улица Партизанске авијације што доприноси да локација у потпуности кореспондира са свим значајним просторним садржајима, битним за функционисање једног оваквог комплекса.
 • Инкубатор+

  By Архитектонски факултет on 27/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНКУБАТОР+ Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Јована Михаиловић Опис пројекта: У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов.
 • Dortyol (четири пута) – Активирање просторног потенцијала градског блока

  By Архитектонски факултет on 06/09/2017
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: DORTYOL (ЧЕТИРИ ПУТА) - АКТИВИРАЊЕ ПРОСТОРНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Јелена Ковачевић Опис пројекта: Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока. У окружењу историјског амбијента Дорћола у Београду, третира се у урбанистичко – архитектонском смислу један доњоградски блок, уоквирен главним везама са гребена ка Дунаву и секундарним подужним правцима...
 • 45UNBLOCKED – У НАСЕЉУ СУНЦА

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-АТ12011 СТУДИО М02АТ – Пројекат 2015/16 Наставници: др Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент | др Љиљана Ђукановић, доцент Тежиште рада је на креативној примени принципа биоклиматске, зелене и енергетски ефикасне архитектуре у процесу пројектовања, од урбанистичко-програмских поставки до материјализације, детаља и технолошких решења.
 • 45UNBLOCKED – ДОКУМЕНТИ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 04/04/2017
  ОАСА-23032 Посебне теме обликовања градских простора - Рекреација ИАСА-23071 Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина МАСА-23040-06: Урбана рекреација Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Филмови приказују стање, коришћење и доживљај појединих јавних отворених простора Блока 45.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2015/16

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – ЕКО ДИЗАЈН 2016/17

  By Архитектонски факултет on 05/04/2017
  МАСА-У11011 СТУДИО М01У – Пројекат – Еколошки урбани дизајн – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Еколошки урбани дизајн тежи да интегрисањем у животне процесе повеже природу и културу, минимизира утицаје који су штетни за окружење и подстакне креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражвају и афирмишу специфичности локације.
 • 45UNBLOCKED – АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 05/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Пројекат Центара за праћење климатских промена као савремене просторне и типолошке интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж новобеоградских Савских блокова.
 • 45UNBLOCKED – ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА: АКВА ПАРК

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/04/2017
  МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар Наставник: др Владимир Миленковић, ван. професор Потребно је унапредити квалитет јавног простора који је у складу са идејом и вредностима генералне отворености и доступности простора, чија морфологија пружа могућности за савремену интерпретацију естетике рушевина.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16

  By Архитектонски факултет on 06/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2015/16 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2016/17 Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.
 • 45UNBLOCKED – СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ

  By Архитектонски факултет on 07/04/2017
  МАСУ М3.5 Интегрални пројекат - 2015/16 Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја, као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.