УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 30/05/2018 Кључне речи:

СТУДИО М03А – ПРОЈЕКАТ:
ЗВЕЗДАРА – КОМПЛЕКС АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Тема пројектног задатка је архитектонска ревитализација комплекса Астрономске опсерваторије на Звездари, односно савремена ситуација у којој се ова локација налази: између реконструкције, слободног развоја нових програмских садржаја и потпуног заборава. Истраживање постојећег стања представља полазну тачку пројектантског процеса који је усмерен од разумевања конкретне ситуације у правцу креативног деловања на њеној програмско-просторној ревитализацији. Идеја је створити простор који је отворен за учешће јавности свих узраста, простор који узбуђује и инспирише, простор који подстиче сталну радозналост.

Студент:
Петар Јаковљевић

Опис пројекта:
Скуп могућих исхода у простору, условљен параметрима датог тренутка назива се догађај.

Ми, као посетиоци, као субјекти догађаја, смо у константној интеракцији са архитектонским простором, и константно га дефинишемо и редефинишемо, актуелизујемо и виртуелизујемо. Читање овог односа никада није свеобухватно. Оно се јавља у фрагментима, у одређеном простору у одређено време. Ови фрагменти се не понављају циклично, логично јер нису последица механизма већ двоструке интеракције: људи међусобно и људи и архитектонског простора.

Музејско-едукативни комплекс, са припадајућом структуром мини павиљона и пасарела дуж целе локације, може се посматрати као гравитациони центар просторног система у ком објекти оригиналног комплекса Јана Дубовог постају експонати, павиљонски простори за излагање и пре свега референтне тачке у пројектованом просторном систему.

Идентитет парка остаје нетакнут.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Повратак на главну страну веб изложбе:

M03hexa180