UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ZONA EKSTREMA – AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE
Nastavnik: arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Cilj je pronalaženje prostornog odgovora modela obrazovanja za “vanredne” situacije u odnosu na prostorno-programske potencijale autonomnog konteksta Deliblatske peščare. Zadati kontekst predstavlja poseban izazov kao zona smenjivanja ekstremnih situacija, odnosno mesto jukstapozicije dva „vremena“ vode, njenog prisustva i potpunog odsustva.

Student:
Mina Marković

Opis projekta:
Barka je predviđena da predstavlja jednu samoodrživu zajednicu, jedan organizam koji opstaje uprkos nepostojanju tla kao magneta i podloge za život svih bića. Na njoj bi se gajile poljoprivredne kulture, voće i povrće, kao i domaće životinje neophodne za zadovoljenje svih ljudskih potreba ishrane. Takođe, smeštajni kapaciteti bili bi prilagođeni količini produkata koji se na brodu proizvode. Jedan od segmenata predviđen je za sletanje i ishranu ptica kojima više nisu dostupne bandere, žice i krovovi kuća za odmaranje, dok bi se u drugom segmentu nalazile biljke gajene uz pomoć vode i minerala preuzetih iz otpada korisnika barke. U preostalim segmentima funkcionalna podela izvršena je po horizontalnom planu.

Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja. I načini ga ovako: u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata; Pusti dosta svetlosti u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
Knjiga Postanka, 6: 14-16

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442