УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Циљ је проналажење просторног одговора модела образовања за “ванредне” ситуације у односу на просторно-програмске потенцијале аутономног контекста Делиблатске пешчаре. Задати контекст представља посебан изазов као зона смењивања екстремних ситуација, односно место јукстапозиције два „времена“ воде, њеног присуства и потпуног одсуства.

Студент:
Мина Марковић

Опис пројекта:
Барка је предвиђена да представља једну самоодрживу заједницу, један организам који опстаје упркос непостојању тла као магнета и подлоге за живот свих бића. На њој би се гајиле пољопривредне културе, воће и поврће, као и домаће животиње неопходне за задовољење свих људских потреба исхране. Такође, смештајни капацитети били би прилагођени количини продуката који се на броду производе. Један од сегмената предвиђен је за слетање и исхрану птица којима више нису доступне бандере, жице и кровови кућа за одмарање, док би се у другом сегменту налазиле биљке гајене уз помоћ воде и минерала преузетих из отпада корисника барке. У преосталим сегментима функционална подела извршена је по хоризонталном плану.

Начини себи ковчег од дрвета гофера, и начини прегратке у ковчегу; и затопи га смолом изнутра и споља. И начини га овако: у дужину нека буде триста лаката, у ширину педесет лаката, и у висину тридесет лаката; Пусти доста светлости у ковчег; и кров му сведи озго од лакта; и удари врата ковчегу са стране; и начини га на три боја: доњи, други и трећи.
Књига Постанка, 6: 14-16

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442