УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/04/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЖИВОТ ОБЛИКА. АКАДЕМИЈА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН И ПРОИЗВОДНИ ПОГОН
Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент

Пројектни задатак је постављен кроз питање примене и применљивости савремених облика едукације у пољу примењених уметности, те просторних (архитектонских) импликација које произилазе из релације: стицање знања / примена тих знања и вештина.

Студент:
Леона Мијић

Опис пројекта:
:: Академија за индустријски дизајн и производни погон :: Локација бивше фабрике текстила “Клуз”

Kонцепт се заснива на односу фунционалних и просторних аспеката између процеса образовања (стицања знања ) и поступка производње (примене тих знања и вештина), као и њиховом довођењу у кохерентну архитектонско – урбанистичку целину, кроз конструкцију као примарни елемент обликовања.

Програмско разлагање одвија се по верикали, при чему је конфигурација терена на локацији омогућила да његовим усецањем производни погон буде смештен испод земље, а додир са градом остварен је слободним и трансформабилним изложбено – продајним простором његових готових производа, који отварајући се ка проточној саобраћајници, увлачи пролазнике, антиципирајући намену и структуру целине.

Школа, као и становање које се налази на самом врху, одвојени су слободним приземљем од погона чиме је омогућена визуелна и функционална проточност, али и неометано коришћење ових просторних фрагмената.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/sets/72157650619376520/