UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Ključne reči:

STUDIO S04a – PROJEKAT:
VRAČARSKA INTERVENCIJA

Nastavnik:
dr Jelena Ristić Trajković, docent

Student:
Nenad Žujović

 

Istraživanje kroz dizajn polazi od prepoznavanja naglašene morfologije terena kao najizraženijeg vizuelnog aspekta lokacije. Koncept se tako zasniva na ideji implementacije platformi i njihovog raslojavanja u odnosu na stambeni sklop. Akcenat je na arhitekturi čija je glavna tema višeporodično stanovanje sa pratećim sadržajem, pa su te platforme poslužile kao otvoreni prostori u okviru blokova. Kako bi se stvorila interakcija između otvorenih prostora i objekata, stambeni sklop je koncipiran kao galerijski. Svi traktovi su identično dimenzionisani, a dinamika u prostoru je postignuta imlementacijom galerija koje su postavljene na višim etažama. Na taj način se formiraju pasarele između objekata, koje omogućavaju nesmetano cirkulisanje kroz blokove, a spoljašnje vertikalne komunikacije, postavljene u okviru objekata i između objekata, omogućavaju efikasno i neometano kretanje između etaža.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa