УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Студент:
Ненад Жујовић

 

Истраживање кроз дизајн полази од препознавања наглашене морфологије терена као најизраженијег визуелног аспекта локације. Концепт се тако заснива на идеји имплементације платформи и њиховог раслојавања у односу на стамбени склоп. Акценат је на архитектури чија је главна тема вишепородично становање са пратећим садржајем, па су те платформе послужиле као отворени простори у оквиру блокова. Kако би се створила интеракција између отворених простора и објеката, стамбени склоп је конципиран као галеријски. Сви трактови су идентично димензионисани, а динамика у простору је постигнута имлементацијом галерија које су постављене на вишим етажама. На тај начин се формирају пасареле између објеката, које омогућавају несметано циркулисање кроз блокове, а спољашње вертикалне комуникације, постављене у оквиру објеката и између објеката, омогућавају ефикасно и неометано кретање између етажа.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa