УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 17/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО С02А – ПРОЈЕКАТ:
ЖИВА ФАБРИКА

Наставник:
др Александра Ступар, редовни професор

Студент:
Сара Адиљи

 

ЦИЉ – Створити центар који би представљао место где се повезују и уливају садржаји културно-уметничко-образовних установа града а истовремено место које прихвата и пружа могућности онима који имају потребу да се искажу.
ЕКО БЛОК – увођење еко линије кроз локацију,рециклажа,уређене зелене површине, комфор у отвореном простору. Подземне гараже – car free зона, приступачност садржаја на пешачком растојању, смањење визуелног загађења, чист ваздух, смањење гужви у саобраћају.
Еколошки аспект – зеленило присутно у сваком блоку, спуштање аутомобила у подземне гараже свуда где је то могуће, мрежа бициклистичких стаза, обновљиви извори енергије.
Предности – повезаност свих културно – уметничких садржаја на једном месту – простор за едукацију, истраживање, уметност.
Мултифункционална зона – простор за изложбу, пијацу, штандове креативних радионица, плес, концерте, предавања на отвореном.
Културни центар је настао регенерацијом некадашње Термоелектране, задржана је структура и додате су челичне конструкције које симулирају некадашњи индустријски простор, а данас би биле место за радионице,изложбе на отвореном.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa