УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/07/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02 – ПРОЈЕКАТ:

ЖИВОТ ОБЛИКА: МАТЕРИЈАЛИ И СПОЈНИЦЕ

Наставник:

др Павле Стаменовић, доцент

Студент:

Софија Машовић

 

Зид чини границу, и раван комуникације два простора.Теми зида прилазим испитивањем максимума његових капацитета. Зид више није само гранична линија, већ има своју дебљину, којом се постиже његова хиперутилитарност. У свом раду разматрам идеју пројектовања зида између два простора удвајањем плохи, те задавањем улоге матичне плоче објекта, која садржи све потребне фиксне и мобилне елементе у јасним функционалним целинама и опслужује читав објекат. Уз све програмске потребе које зид обезбеђује, у њему се решавају и сви инсталациони захтеви објекта. Комуникација између две просторне целине се такође одвија преко овог елемента, као и проток ваздуха и светлости. Сложеношћу ове структуре постиже се растерећеност суседних волумена. Оса зида тежи елонгацији и продирању у дати контекст и представља интерфејс између индивидуе и окружења.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa180