UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Ključne reči:

STUDIO S04a – PROJEKAT:
VRAČARSKA INTERVENCIJA

Nastavnik:
Miloš Komlenić, docent

Student:
Milica Ćoćić

 

Podium sa slobodnostojećim objektima kao urbana forma, savladava teren u padu koristeći kaskadne platoe na kojima su postavljeni stambeni objekti tako da im spratnost opada niz južnu padinu. U kaskadama podiuma su smešteni komercijalni i rekreativni sadržaji kao programski dodatak stambenom kompleksu. Sklop samih objekata karakteriše jedno jezgro koje servisira duboku osnovu sa čiji je veliki deo namenjen terasama i lođama kao polivalentnim otvorenim prostorima. Oblikovanje karakterišu umrežavanje ploča i fasadnih šajbni koje postaju prostorne spirale koje međusobnim prožimanjem generišu konačnu formu.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

vebizlozba-logo_hexa