УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 11/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО С04а – ПРОЈЕКАТ:
ВРАЧАРСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Наставник:
др Јелена Ристић Трајковић, доцент

Студент:
Николина Јешић

 

Архитектонски апсурди Врачара постављају критичка питања архитектама који су ријешени да пројектују на његовој територији. Та мјешавина стилова и архитектонских израза на једном мјесту оставља афирмативан, али нејасан утисак простора који је изгубио идентитет и постао мјесто бројних сукоба и недоречености – у погледу стилова, функција које су заступљене, бонитета објеката. Питање бонитета и естетике објеката на локацији били су полазна тачка у осмишљавању концепта. Бонитет је посматран као питање очуваности и потребе за рушењем објеката, док је питање естетике развијано у складу са стилским изразом објекта. Идентификовањем најзанимљивијих просторних образаца према тим аспектима постављене су зоне интервенција. Објекти и сусједне парцеле нису могли остати занемарени те се кренуло са постављањем кључних зидова којим је одређена оријентација објеката на парцели и главни правци кретања. Kао вид контраста у односу на већину парцела на локацији, одређена је заузетост од 30% за сваку парцелу, чиме су, у односу на претходно постављене зидове формирани објекти. Циљ је испројектовати станове који су прилагођени корисницима, а не обрнуто. Уз препознавање да локација не нуди довољно садржаја за ђецу, као додатни садржаји претпостављају се радионице, читаонице, цоwоркинг центар, затворени и отворени простори за спортске и фитнес активности и слично.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa