UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – ISTRAŽIVAČKA STANICA U REZERVATU PRIRODE – ZASAVICA
Nastavnik: mr Aleksandar Videnović, docent

U skladu sa Tematskim okvirom zadatka, koji apostrofira vodu kao gradivni element i sredstvo u projektovanju, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih korisnih sadržaja na lokaciji specijalnog rezervata prirode i ramsarskog područja, u ambijentu dominirajuće naturalnosti i promenljivosti pejzaža.

Student:
Sara Lukić

Opis projekta:
Projektni zadatak se odnosi na projektovanje u prirodnoj sredini, suočavanje sa problemima i potencijalima građenja u istoj, sa akcentom na prisustvo vode. Voda u ovom kontekstu postaje “alat” u stvaranju doživljaja i stvaranju ambijenata.

Lokacija na kojoj se projektuje je rezervat prirode, Zasavica, koja se nalazi na području južne Vojvodine i severne Mačve. Na lokaciji se već nalaze određeni sadržaji informacionog, vizitorskog i edukativnog karaktera.

Na odabranoj lokaciji je potrebno da se, u okviru rezervata, projektuje polivalentni centar – stanica, koja bi trebalo da osim recepcionih, edukativnih, boravišnih, i drugih zahteva ostvari kontakt sa prirodom i vodom kao neposrednim činiocem.

Koncept projekta bazira se na proučavanju modula kao elementa prirode, koji se prenosi na arhitektonsko formiranje odnosa i masa u prirodi, kao osnovnom modulu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442