УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА
Наставник: мр Александар Виденовић, доцент

У складу са Тематским оквиром задатка, који апострофира воду као градивни елемент и средство у пројектовању, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских корисних садржаја на локацији специјалног резервата природе и рамсарског подручја, у амбијенту доминирајуће натуралности и променљивости пејзажа.

Студент:
Сара Лукић

Опис пројекта:
Пројектни задатак се односи на пројектовање у природној средини, суочавање са проблемима и потенцијалима грађења у истој, са акцентом на присуство воде. Вода у овом контексту постаје “алат” у стварању доживљаја и стварању амбијената.

Локација на којој се пројектује је резерват природе, Засавица, која се налази на подручју јужне Војводине и северне Мачве. На локацији се већ налазе одређени садржаји информационог, визиторског и едукативног карактера.

На одабраној локацији је потребно да се, у оквиру резервата, пројектује поливалентни центар – станица, која би требало да осим рецепционих, едукативних, боравишних, и других захтева оствари контакт са природом и водом као непосредним чиниоцем.

Концепт пројекта базира се на проучавању модула као елемента природе, који се преноси на архитектонско формирање односа и маса у природи, као основном модулу.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442