UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Ključne reči:

STUDIO M01A – PROJEKAT:
VIZITORSKO – EDUKATIVNI CENTAR
OBEDSKA BARA

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

U skladu sa tematskim okvirom, koji apostrofira areale i prirodu kao kontekst u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih, prvenstveno vizitorsko – edukativnih sadržaja na lokalitetu i u ambijentima koje karakterišu dominirajuća naturalnost i promenljivost pejzaža.

Student:
Katarina Lažetić

Opis projekta:
U razradi projekta objekta vizitorskog centra u Obrežu, oslonila sam se na koncept distopije i projekcije pretpostavljenog stanja na kontekst, u kom je bezbednost ovog mesta već dovedena u pitanje. Osnovna ideja je da se stvori prostor koji u svim aspektima boravka posetilaca podstiče svest o bivstvovanju na svetom mestu izuzetne vrednosti. Kod pojedinca to bi bio „mod“ sličan onom kakav prouzrokuje boravak u manastiru, hramu ili lokalitetu od religijskog i duhovnog značaja. Pažnja se usmerava na mesto na kom se nalazi, trenutak u kom postoji i ljude koji ga okružuju. Sa razlikom u tome koje se vrednosti nalaze u centru fokusa, ljudi na tim mestima žele da postanu bolji.

Današnji čovek živi u izmaglici. Evoluirali smo u bića sa strahom prema čvrstim mišljenjima i ideologijama; sa mlakim željama i očekivanjima. Živimo živote koji su konstantno usmereni predstavama giganata koji su u osnovi ono što je savremenom svetu potrebno za razvoj.

Ljudi odlaze na mesta sa netaknutom prirodom izvanredne lepote kako bi „čuli svoje misli“ ili „izašli sebi iz glave“. To su retke prilike susreta i opštenja sa neukaljanom realnošću, bez skrivenih značenja izvan onoga čemu sami dajemo smisao. U toj komunikaciji čovek često predstavlja čvrst i sebičan front, a sagovornik je prosvetljen i mudar, takođe voljan da zažmuri na načinjenu štetu i toleriše ih, ne kažnjava i ne brani se, pored božanske snage koju poseduje.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180